Minilex - Lakipuhelin

Vangitsemisen perusteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Koska vangitsemisella puututaan epäillyn tärkeään oikeuteen, eli hänen henkilökohtaiseen vapauteensa, on vangitsemisen edellytyksistä säädetty tarkasti laissa.

Edellytyksenä rikoksesta todennäköisin syin epäillyn vangitsemiselle on ensinkin se, ettei rikoksesta josta epäiltyä epäillään ole säädetty kahta vankeusvuotta lievempää rangaistusta. Jos säädetty ankarin rangaistus kuitenkin on alle kaksi vuotta vankeutta, voi vangitseminen olla mahdollista, jos ankarin säädetty rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja lisäksi epäillyn henkilökohtaisten olosuhteiden tai joidenkin muiden seikkojen perusteella on syytä epäillä, että hän pakenee tai muuten karttaa asian esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa, muuten vaikeuttaa asian selvitystä esimerkiksi hävittämällä tai tuhoamalla todisteita tai vaikuttamalla asiaan liittyviin henkilöihin tai että hän jatkaa rikollista toimintaansa. Vaikkei epäiltyä epäiltäisi todennäköisin syin, on hänet kuitenkin mahdollista vangita, jos muut vangitsemisen edellytykset täyttyvät ja vangitsemisen katsotaan lisäksi olevan lisäselvityksen saamisen vuoksi erittäin tärkeää.

Näiden pääasiallisten vangitsemisen perusteiden lisäksi vangitseminen voi olla mahdollista, jos epäilty on tuntematon, eikä hän suostu kertomaan nimeään tai osoitettaan, tai valehtelee näitä tietoja antaessaan. Vangitseminen on mahdollista myös, jos epäillyllä ei ole Suomessa vakinaista asuntoa ja pidetään todennäköisenä, että hän välttelisi esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa poistumalla maasta.

Jos kyse on rikoksesta todennäköisin syin epäillyn, jonka luovuttamista Suomeen ollaan pyytämässä, vangitsemisesta, voidaan hänet vangita, jos siitä rikoksesta, josta häntä epäillään, on ankarin säädetty rangaistus vähintään vuosi vankeutta ja jos lisäksi epäillyn henkilökohtaisten olosuhteisen, rikosten määrän tai laadun tai muiden seikkojen perusteella on syytä epäillä, ettei epäilty vapaaehtoisesti saapuisi Suomeen asian syytetoimenpiteitä varten.

Ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittu voidaan puolestaan määrätä vangittavaksi, jos hänelle tuomittu rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta tai rangaistuksen ollessa vähintään yksi vankeusvuosi, kun on todennäköistä että tuomion saanut pakenee, karttaa muuten rangaistustaan tai jatkaa rikollista toimintaansa. Jos tuomittu rangaistus on alle vuosi vankeutta, voidaan tuomittu vangita vain, jos hänellä ei ole Suomessa vakinaista asuntoa ja pidetään todennäköisenä, että hän välttelisi rangaistustaan poistumalla maasta tai jos hänet on tuomittu useista lyhyin välein tehdyistä rikoksista ja vangitsemista pidetään tarpeellisena rikollisen toiminnan jatkamisen estämiseksi.

Alle 15-vuotiaana tehdystä rikollisesta teosta epäiltyä ei koskaan saa vangita. Lisäksi ketään ei saa vangita tai pitää vangittuna, jos sen katsotaan olevan kohtuutonta kun huomioidaan asian laatu tai epäillyn tai tuomitun henkilökohtaiset olosuhteet. Vangittu on myös päästettävä vapaaksi heti, jos vangitsemisen edellytyksiä ei enää ole.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa