Minilex - Lakipuhelin

Kiinnioton perusteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinniotto on pakkokeino, jonka seurauksena henkilö menettää lyhyeksi aikaa vapautensa. Kiinniotto tunkeutuu yksilön perustuslailla turvattuun oikeuteen henkilökohtaisesta koskemattomuudesta ja vapaudesta. Siksi onkin tärkeää, että kiinnioton perusteet on tiukasti säännelty. Kiinnioton tarkoituksena on selvittää kiinni otetun henkilön henkilöllisyys sekä mahdollisesti kuulustella tätä esitutkintaa varten. Poliisimiehellä on rikoksen selvittämistä varten oikeus ottaa kiinni rikoksesta epäilty, joka parhaillaan tekee rikosta tai on pakenemassa. Lisäksi kiinni voidaan ottaa sellainen henkilö, joka on määrätty pidätettäväksi tai vangittavaksi. Jos poliisimies ottaa kiinni henkilön, joka on määrätty pidätettäväksi jonkin muun viranomaisen toimesta, tulee poliisin ilmoittaa kyseiselle viranomaiselle viipymättä kiinnioton onnistumisesta. Kiinniotto voi tulla kyseeseen myös tuomioistuimessa tuomion antamisen jälkeen, jos tuomitun pakenemisen estäminen ja tuomion täytäntöönpano sitä edellyttävät.

Kiinniotetulle on välittömästi ilmoitettava kiinnioton syy. Lisäksi kiinniotetun läheiselle on ilmoitettava viipymättä kiinniotosta, ellei kiinniotettu sitä nimenomaisesti kiellä. Ilmoitus läheiselle tai muulle kiinniotetun määräämälle henkilölle voidaan jättää antamatta, mikäli se voisi vaarantaa merkittävästi rikoksen selvittämistä. Kiinniotto saa kestää enimmillään 24 tuntia. Tämän jälkeen rikoksesta epäilty on joko vapautettava tai pidätettävä. Määräaika lasketaan kiinniottohetkestä alkaen ja kiinnioton toimittaneen poliisimiehen tuleekin kirjata ylös tarkka kellonaika. Kiinniotto ei saa kestää kauempaa kuin on välttämätöntä, joten kiinniotettu voi päästä vapauteen jo ennen 24 tunnin määräaikaa. Esitutkintaviranomaisen on huolehdittava, ettei kiinniotetulle aiheudu kiinniotosta kohtuuttoman suurta haittaa tai vahinkoa.

Kiinniotto on erotettava yleisestä kiinniotto-oikeudesta. Yleinen kiinniotto-oikeus tarkoittaa jokaisen oikeutta ottaa kiinni henkilö, joka parhaillaan tekee rikosta taikka on pakenemassa tekopaikalta ja teon ankaruuden vaatimukset täyttyvät. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa