Minilex - Lakipuhelin

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Turvaamistoimella tarkoitetaan hukkaamiskieltoa ja vakuustakavarikkoa. Tuomion antaminen on yleensä aikaa vievää ja siksi kiireellisen oikeussuojan tarve vaatii tiettyihin toimenpiteisiin ryhtymistä jo ennen kuin tuomioistuin on antanut ratkaisunsa asiassa, jotta rikoksesta epäilty ei ehdi esimerkiksi kätkeä tai hävittää toiselle kuuluvaa omaisuutta.

Turvaamistoimenpidettä voidaan käyttää sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan rikokseen perustuvan korvauksen maksamisen turvaamiseksi. Turvaamistoimia voidaan käyttää yhteisösakon turvaamiseen samoin edellytyksin.

Epäillyn omaisuutta saadaan panna hukkaamiskieltoon enintään määrä, joka oletettavasti vastaa tuomittavaa sakkoa, korvausta tai menettämisseuraamusta. Hukkaamiskielto on turvaamistoimista ensisijainen ja se voidaan kohdistaa sekä kiinteään että irtaimeen omaisuuteen. Kuitenkin, jos hukkaamiskieltoa ei voida pitää riittävänä saamisen turvaamiseksi, voidaan vastaava määrä irtainta omaisuutta panna maksamisen vakuudeksi takavarikkoon. Vain irtain omaisuus voidaan takavarikoida vakuudeksi saamisen maksamisesta. Vakuustakavarikko ei voi koskea esinettä, joka on rikoksella viety asianomistajalta tai joka voidaan tuomita rikoksentekovälineenä valtiolle menetetyksi. Hukkaamiskiellosta ja vakuustakavarikosta päättää ennen syytteen vireilletuloa tutkinnanjohtaja tai syyttäjä ja oikeudenkäynnin alettua tuomioistuin. Tuomioistuimen on kumottava hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko, kun saamisen maksamisen vakuudeksi asetetaan riittävä pantti tai takaus tai muuten ei ole enää syytä pitää turvaamistointa voimassa.

Tuomioistuimen on kumottava hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko myös, jollei syytettä nosteta neljän kuukauden kuluessa turvaamistoimea koskevan määräyksen antamisesta. Tuomioistuimen turvaamistoimea koskevasta päätöksestä saa valittaa erikseen. Valitus ei kuitenkaan estä omaisuuden panemista hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon, ellei valitusta käsittelevä tuomioistuin toisin määrää.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa