Minilex - Lakipuhelin

Elintarvikelain pakkokeinot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Elintarvikelain tavoitteena on muun muassa varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus, elintarvikkeista saatavan tiedon totuudenmukaisuus ja riittävyys, parantaa elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytyksiä sekä turvata korkealaatuinen elintarvikevalvonta.

Elintarvikealan sääntely on ymmärrettävästi tiukkaa, ja jotta lain määräykset tulisivat toteutetuiksi, elintarvikelaissa on säädetty useita eri tasoisia hallinnollisia pakkokeinoja säännösten toteutumisen varmistamiseksi. Alueellisesti elintarvikevalvontaa suorittaa aluehallintovirasto ja myös kunnalla on omat elintarvikevalvontatehtävänsä. Pakkokeinojen käyttämisestä päättää elintarvikevirasto silloin, kun pakkokeinot ulottuvat yhtä kuntaa laajemmalle alueelle. Sillä on valtuus määrätä pakkokeinoista myös yhden kunnan alueella, mikäli se arvioi, että kunnan elintarvikevalvontaviranomaisten toimet ovat riittämättömiä. 

Valvontaviranomainen voi esimerkiksi määrätä elintarvikkeessa olevan epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvikkeen tieto voi johtaa kuluttajaa harhaan tai jos tiedot ovat elintarvikemääräysten vastaisia. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi tiedot elintarvikkeen alkutuotantopaikasta tai jakeluvaiheesta. Valvontaviranomaisella on valtuus myös kieltää muun muassa elintarvikkeen valmistus, maahantuonti tai kaupanpito, mikäli elintarvike tai siitä annetut tiedot tai siihen liittyvä toiminta ovat sellaisia, että ne aiheuttavat tai niiden voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan, vakavaa terveysvaaraa eikä tuo vaara ole muilla tavoin estettävissä. Valvontaviranomaisella on lisäksi tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeus määrätä elintarvike poistettavaksi markkinoilta. 

Valvontaviranomaisena toimiva elintarvikevirasto voi ulottaa pakkokeinojaan myös elintarvikkeen markkinointiin, sillä se voi kieltää elintarvikealan toimijaa jatkamasta elintarvikemääräysten vastaista markkinointia. Se voi lisäksi määrätä toimijan oikaisemaan virheellistä tai harhaanjohtavaa markkinointiaan.

Elintarvikelain pakkokeinojen tehostamiseksi valvontaviranomainen voi määrätä uhkasakon tai teettämis- tai keskeyttämisuhan. Mikäli elintarvikealan toimija määrätään toimiin hallinnollisten pakkokeinojen nojalla, sen tulee itse vastata sille pakkokeinoista aiheutuneista kustannuksista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa