Minilex - Lakipuhelin

Kiinniottoaika

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Poliisilla on oikeus käyttää pakkokeinoja. Poikkeustapauksissa myös muulla henkilöllä on kiinniotto-oikeus. Tätä kutsutaan yleiseksi kiinniotto-oikeudeksi. Pakkokeinojen käytöstä on tarkasti säännelty laissa, koska ne puuttuvat usein voimakkaasti henkilön suojattuun oikeuspiiriin. Pakkokeinot ovat mahdollisia vain tiettyjen edellytysten täyttyessä. Tyypillisiä pakkokeinoja ovat vapauden riistämiseen liittyvät pakkokeinot. Tällaisia ovat kiinniotto, pidättäminen ja vangitseminen. Pidättämistä ja vangitsemista edeltää henkilön kiinniotto. Kiinniotolle on säädetty tietty aika, jonka puitteissa se voidaan laillisesti toteuttaa.

Kiinniotto ja pidättäminen eroavat vangitsemisesta siten, että ne ovat tarkoitettu väliaikaisiksi, lyhytkestoisemmiksi toimenpiteiksi ennen vankeuteen tuomitsemista. Poliisi saa ottaa rikoksesta epäillyn kiinni, jos poliisilla on pidättämiseen oikeutetun virkamiehen päätös pidättämisestä. Kiinniotto on sallittua myös rikoksen selvittämiseksi tilanteissa, joissa rikoksesta epäilty täytyy ottaa kiinni verekseltään tai kun epäilty pakenee. Tällöin ei luonnollisesti ole aikaa saada määräystä pidättämisestä. Kiinniottamiselle on säädetty aikarajat. Kiinnioton jälkeen 24 tunnin aikana on päätettävä, päästetäänkö epäilty vapaaksi vai pidätetäänkö hänet. Lisäksi jos pidättäminen jatkuu yli 12 tuntia, on pidättämisen edellytysten oltava käsillä. Pidättämisen edellytyksistä on säädetty varsin seikkaperäisesti. Lähtökohtaisesti lievemmistä rikoksista ei voida pidättää ja epäiltyä ei siten voida myöskään ottaa kiinni pidemmäksi kuin 12 tunnin ajaksi.

Yleisen kiinniotto-oikeuden nojalla kuka tahansa saa ottaa kiinni verekseltään tai pakenemasta tavatun rikoksesta epäillyn. Lisäksi säädetään, että rikoksesta tulee seurata vankeutta tai rikos on lievä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai lievä petos. Myös viranomaisen etsintäkuulutuksen nojalla saa henkilön ottaa kiinni. Kiinniotettu epäilty tulee viipymättä luovuttaa poliisille. Poliisia koskevat aikarajoitukset eivät siis koske yleistä kiinniotto-oikeutta. Kiinniotossa ei saa käyttää tarpeettomia tai kohtuuttomia voimakeinoja.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa