Minilex - Lakipuhelin

Kiinniottaminen ja poliisi


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kiinniottaminen on vapauteen kohdistuva pakkokeino. Pakkokeinolaki säätelee kiinniottamista. Pakkokeinolain mukaan kiinniotto-oikeus myös jakautuu kahteen: poliisin kiinniotto-oikeuteen ja yleiseen kiinniotto-oikeuteen. Lisäksi järjestyksenvalvojille ja yksityisille vartijoille on lailla säädetty oikeuksia käyttää voimakeinoja.

Poliisin pakkokeinolain mukainen kiinniotto-oikeus sisältää sen, että poliisi voi rikoksen selvittämistä varten ottaa kiinni verekseltä tai pakenevasta tavatun rikoksesta epäilyn. Poliisimies voi myös ottaa kiinni pidätettäväksi tai vangittavaksi määrätyn rikoksesta epäillyn henkilön. Lisäksi lain edellytysten täyttyessä poliisimies voi kiinniottaa ja noutaa rikosoikeudenkäynnin vastaajan. Kiinniottamisen syy on ilmoitettava viipymättä kiinni otetulle.

Ilman pidättämismääräystäkin, poliisimies voi ottaa rikoksesta epäilyn kiinni, jos pidättämiseen on edellytykset ja pidättäminen voi muuten vaarantua. Kiinniottamisesta tulee ilmoittaa pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle, joka päättää 24 tunnin kuluessa kiinniottamisesta, onko kiinni otettu päästettävä vapaaksi vai pidätettävä. Lisäksi poliisin tekemää kiinniottoa rajoittaa se, että kiinnioton jatkuminen yli 12 tuntia edellyttää pidättämisen edellytysten olemassaoloa. Henkilön olo kiinniotettuna voi siis enintään olla 12 tuntia.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa