Minilex - Lakipuhelin

Virantoimituksesta pidättäminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Virantoimituksesta pidättämisessä on kyse virantoimituksen väliaikaisesta keskeyttämisestä virkamiehen tahdosta riippumatta. Virkamiehellä ei täten ole oikeutta eikä velvollisuutta hoitaa virkaansa, kun hänet on pidätetty virantoimituksesta. Edellytykset ja perusteet virkamiehen virantoimituksesta pidättämiseen on määritelty tarkasti. Virantoimituksesta pidättäminen on luonteeltaan väliaikainen turvaamistoimenpide.

Perusteet virantoimituksesta pidättämiselle voidaan jakaa pakollisiin ja harkinnanvaraisiin. Virkamies on pakollisten edellytysten täyttyessä aina pidätettävä virantoimituksesta. Harkinnanvaraisten edellytysten suhteen voidaan vielä erikseen harkita, onko toimenpiteelle tarvetta. 

Ensimmäinen pakollisten tilanteiden tapaus koskee virantoimituksesta pidättämistä irtisanomisajan kuluttuja. Virkamies on pidätettävä virantoimituksesta, kun irtisanomisaika on kulunut umpeen, mutta itse irtisanomispäätös ei ole vielä saanut lainvoimaa, eli virkasuhde ei ole vielä lakannut.  Virantoimituksesta pidättäminen on tässä tapauksessa toimitettava pääsääntöisesti välittömästi irtisanomisajan kuluttua umpeen. Erityisestä syystä valitustilanteissa voi Virkamieslautakunta taikka Korkein hallinto-oikeus toisin määrätä. Toinen tapaus koskee virantoimituksesta pidättämistä viraltapanon jälkeen. Kun tuomioistuin on pannut virkamiehen viralta, on hänet välittömästi pidätettävä virantoimituksesta, vaikka päätös ei olisikaan lainvoimainen. Edelleen virkasuhteen purkamisen jälkeen virkamies on pidätettävä virantoimituksesta.

Harkinnanvaraisia virantoimituksesta pidättämisen tapauksia on neljä. Ensinnäkin, virkamies voidaan pidättää virantoimituksesta rikossyytteen ja sen edellyttämien tutkimusten ajaksi, jos näillä voi olla vaikutusta virkamiehen edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä. Toinen tapaus koskee tilanteita, jossa virkamies kieltäytyy antamasta itseään koskevia tarvittavia terveystieoja taikka hän ei suostu tarkastukseen, johon työnantaja on hänet määrännyt. Edelleen virantoimituksesta pidättäminen voidaan tehdä, jos virkamiehellä on sellainen sairaus, joka haittaa olennaisesti viran hoitoa. Viimeisenä vaihtoehtoisena edellytyksenä on virkamiehen pidättäminen virantoimituksesta välittömästi irtisanomisen jälkeen, jos irtisanomisen perusteena oleva teko tai laiminlyönti osoittaa virkamiehen siinä määrin soveltumattomaksi tehtäviinsä, ettei virantoimitusta voida jatkaa taikka jos virantoimituksen jatkuminen vielä irtisanomisajan voi vaarantaa kansalaisen turvallisuuden.

Mikäli sinulla heräsi lisäkysymyksiä aiheesta taikka kaipaat asiantuntevaa oikeudellista neuvoa, kannattaa olla yhteydessä Minilexin lakimieheen. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »