Minilex - Lakipuhelin

Vangitseminen ja syytä epäillä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikoksesta epäillyn vangitsemisen asialliset edellytykset vastaavat lähtökohtaisesti pidättämisen edellytyksiä. Yleensä vangitsemiseen vaaditaan, että henkilöä todennäköisin syin epäillään kyseisestä rikoksesta. Tietyissä tapauksissa epäilty saadaan kuitenkin vangita, vaikka epäilyyn ei olisikaan todennäköisiä syitä, jos häntä on syytä epäillä rikoksesta.

Jotta henkilö, jota on syytä epäillä rikoksesta, voitaisiin vangita, on joka tapauksessa vastaavien edellytysten täytyttävä kuin vangitessa rikoksesta todennäköisin syin epäilty. Epäilty voidaan siten vangita ensinnäkin, jos rikoksesta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta. Jos sen sijaan rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vuosi vankeutta, vangitsemiselle on asetettu lisävaatimuksia. Tällöin vaaditaan, että epäillyn henkilökohtaisten olosuhteiden tai muiden seikkojen perusteella on syytä epäillä, että hän lähtee pakoon tai muuten karttelee tai vaikeuttaa asian selvittämistä tai jatkaa rikollista toimintaa. Tällaisia henkilökohtaisia olosuhteita ovat esimerkiksi henkilön aikaisempi toiminta tai perhesuhteet. Tietyissä tilanteissa epäilty saadaan vangita myös rikoksen rangaistusasteikosta riippumatta. Tämä on mahdollista, jos epäilty on tuntematon ja kieltäytyy ilmoittamasta nimeään tai osoitettaan tai antaa niistä selvästi virheellisen tiedon. Sama pätee silloin, kun epäillyllä ei ole Suomessa vakinaista asuntoa ja on todennäköistä, että hän maasta poistumalla karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa.

Kun epäilyyn ei kuitenkaan ole todennäköisiä syitä, edellä mainittujen edellytysten ohella vaaditaan, että epäillyn vangitseminen on odotettavissa olevan lisäselvityksen vuoksi erittäin tärkeää. Aina vangitsemisesta päätettäessä on myös huomioitava kohtuusnäkökohdat eli asian laatu, epäillyn ikä tai muut henkilökohtaiset olosuhteet. Joka tapauksessa alle 15-vuotiaana tehdystä rikollisesta teosta vangitseminen on nimenomaisesti kielletty. Lisäksi, jos epäilty on vangittu syytä epäillä -perusteella, on häntä koskeva vangitsemisasia käsiteltävä uudelleen. Tämä liittyy vaadittuun lisäselvitykseen. Tuomioistuimen on otettava vangitsemisasia uudelleen käsiteltäväksi viipymättä. Vangitsemisen edellytykset ovat siis tiukemmat, kun epäilyyn ei ole todennäköisiä syitä, vaan kun on ainoastaan syytä epäillä henkilöä rikoksesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa