Minilex - Lakipuhelin

Vangitseminen ja pidätys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pidätys ja vangitseminen merkitsevät molemmat vapaudenriistoa eli henkilön perus- ja ihmisoikeuksiin puuttumista. Juuri tämän vuoksi kyseisten pakkokeinojen käytön on perustuttava nimenomaisiin lain säännöksiin, jotka ovat lisäksi täsmällisiä ja tarkkarajaisia. Pidätystä ja vangitsemista sääntelevät pakkokeinolain 2 ja 3 luvut. Pakkokeinolaissa on säännöksiä muun muassa pidätyksen ja vangitsemisen edellytyksistä sekä tuomioistuinmenettelystä vangitsemisasioissa.

Rikoksesta epäillyn vangitsemisen asialliset edellytykset vastaavat lähtökohtaisesti pidättämisen edellytyksiä. Sekä pidätystä että vangitsemista koskee myös kohtuuttomuuskielto. Vaikka kyseisten pakkokeinojen käytön edellytykset vastaavatkin toisiaan, on niitä joka tapauksessa tulkittava eri tavoin. Koska vangitseminen merkitsee pidätystä pitkäkestoisempaa vapaudenriistoa ja on voimakkaimmin henkilön vapauteen puuttuva pakkokeino, täytyy sen edellytyksiä tulkita tiukemmin kuin pidättämisessä. Samoista syistä pidätyksestä ja vangitsemisesta päättävät eri tahot. Pidättämiseen oikeutettuja virkamiehiä ovat poliisipäällystöön kuuluvat henkilöt, syyttäjät sekä eräät tulli- ja rajavartiolaitoksen virkamiehet. Sen sijaan vangitsemisesta päättäminen kuuluu aina tuomioistuimelle eli käytännössä käräjäoikeudelle. Pääsääntöisesti vangitsemisesta päättää se tuomioistuin, joka on toimivaltainen syyteasiassa. Vangitsemisvaatimuksen tuomioistuimelle saa tehdä pidättämiseen oikeutettu virkamies, syyttäjä tai rangaistusta vaatinut asianomistaja. Tuomioistuin ei saa ilman tällaista vaatimusta määrätä rikosasian vastaajaa vangittavaksi.

Pidätys on siis ikään kuin vangitsemisen esivaihe ja täten vangitsemista lievempi pakkokeino. Edellytyksiltään pidätys ja vangitseminen vastaavat toisiaan, mutta vangitsemisen edellytyksiä on tulkittava tiukemmin kuin pidätyksen. Lisäksi on syytä muistaa, että pidätyksestä ja vangitsemisesta päättävät eri tahot.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa