Minilex - Lakipuhelin

Vangitseminen ja oikeudenkäynti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vangitseminen on pakkokeino, jolla puututaan voimakkaasti henkilön oikeuksiin. Tämän vuoksi vangitsemisen edellytyksistä ja vankeuteen määräämisestä on säädetty laissa seikkaperäisesti. Tässä artikkelissa vangitsemisella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö vangitaan ennen kuin hänet on tuomittu rangaistukseen pakkokeinona, esimerkiksi esitutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana. Epäiltyä vangittua kutsutaan tutkintavangiksi. Erikseen on tilanne, jossa henkilö tuomitaan vankeuteen varsinaisena rangaistuksena syyllisyyden toteamisen jälkeen. Vankeudesta päätetään aina tuomioistuimen toimesta oikeudenkäynnissä.

Vangitsemista edeltää pidättäminen. Myösidättäminen on tarkkaan säädelty pakkokeino. Pidättäminen on sallittua vain hyvin lyhyen ajan, jonka jälkeen henkilö on päästettävä vapaaksi tai vangittava. Vangitsemisen tarkoitus on turvata oikeudenkäynti tai rangaistuksen täytäntöönpano rajoittamalla epäillyn vapautta. Tällöin epäilty ei voi paeta, hävittää todisteita tai muilla tavoin haitata oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa. Vangitsemiselle ei ole säädetty enimmäisaikaa, mutta vangittuna olevan asiaa käsitellään kiireellisenä tuomioistuimessa.

Vangitsemisen edellytys on se, että vangittavaa todennäköisin syin epäillään rikoksesta ja muut laissa säädetyt erityiset edellytykset täyttyvät. Lisäksi on poikkeuksellisesti mahdollista vangita, vaikka epäiltyä on vasta syytä epäillä rikoksesta. Tämä alempi vangitsemiskynnys on mahdollinen, jos vangitseminen on odotettavissa olevan lisäselvityksen vuoksi erittäin tärkeää. Vangitsemisessa on otettava kohtuus- ja suhteellisuusnäkökulma huomioon, vaikka muut vangitsemisen edellytykset täyttyisivät. Tällöin voidaan ottaa huomioon epäillyn henkilökohtaisia olosuhteita, kuten epäillyn ikä tai aiheutuva kärsimys. Vangitseminen ei saa olla suhteeton toimenpide verrattuna odotettavissa olevaan rangaistukseen. Vankeutta lievempänä toimenpiteenä voidaan määrätä matkustuskielto.

Tutkintavankeus päättyy yleensä rangaistuksen tuomitsemiseen. Jos vangitseminen on ollut aiheetonta, vangitulla on oikeus korvaukseen valtion varoista. Rikoksesta tuomitun osalta tutkintavankeudessa oltu aika otetaan huomioon varsinaisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon kestossa. Tuomitulla on oikeus korvaukseen, jos tutkintavankeusaika ylittää tuomitun rangaistuksen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa