Minilex - Lakipuhelin

Vaikuttaako keskinäinen testamentti lakiosaan?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Aviopuolisot voivat tehdä välilleen keskinäisen testamentin, joka voi olla joko omistusoikeustestamentti tai hallintaoikeustestamentti. Keskinäisellä testamentilla puolisot määräävät toisilleen kaiken omaisuutensa.

Lakiosa on puolet perilliselle lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevasta perintöosan arvosta. Lakiosaan ovat oikeutettuja vain rintaperillinen sekä ottolapsi ja tämän jälkeläinen. Näin ollen esimerkiksi velkojilla ei ole oikeutta vaatia lakiosaa. Lakimääräinen perimysjärjestys lähtee siitä, että samassa sukulaissuhteessa perittävään olevat henkilöt saavat saman suuruiset osuudet jäämistöstä. Esimerkiksi kahdesta lapsesta kukin saa ½ jäämistöstä. Lakiosa on tällöin puolet tästä eli ¼ jäämistöstä.

Rintaperillisen oikeus lakiosaan tarkoittaakin sitä, että perittävän tekemästä pätevästä testamentista huolimatta rintaperillisellä on oikeus saada lakiosaansa vastaava arvomäärä omaisuutta. Toisin sanoen aviopuolisoiden välinen keskinäinen testamentti ei poista rintaperillisen oikeutta lakiosaan. Lakiosa lasketaan jokaisen perillisen osalta itsenäisesti.

Huomionarvoista on, että lesken oikeus olla maksamatta tasinkoa osituksessa voi estää lakiosan saamisen tai vähentää sen määrää silloin, kun leski omistaa yli puolet puolisoiden yhteenlasketusta varallisuudesta.  Mikäli haluat tietää tarkemmin esimerkiksi tasingon vaikutuksesta lakiosan määrään, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »