Minilex - Lakipuhelin

Turvallisuustarkastus kiinniottamisen yhteydessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Poliisimiehen oikeudesta suorittaa kiinniotettavalle henkilölle turvallisuustarkastus säädetään poliisilaissa. Poliisilla on oikeus kiinniottamisen yhteydessä tarkastaa, mitä henkilöllä on vaatteissaan tai muuten yllään taikka mukanaan olevissa tavaroissa. Tarkoituksena on varmistaa, ettei henkilöllä ole hallussaan sellaisia esineitä tai aineita, joilla hän voi vaarantaa säilyttämisensä tai aiheuttaa vaaraa itselleen tai muille. Poliisimiehellä on oikeus tällaiseen turvallisuustarkastukseen myös vangitsemisen, säilöön ottamisen ja muun henkilökohtaiseen vapauteen kohdistuvan toimenpiteen yhteydessä. Tarkastuksen tekeminen on mahdollista virkatehtävän suorittamisen yhteydessä myös muussakin tapauksessa, jos se on perustellusta syystä tarpeen poliisimiehen työturvallisuuden ja virkatehtävän suorittamisen varmistamiseksi. 

Mikäli henkilön tai hänen mukanaan olevien tavaroiden tarkastaminen on vapauteen kohdistuvan toimenpiteen yhteydessä tarpeellista tarkastaa hänen tunnistamistaan varten tarpeellisen asiakirjan löytämiseksi, saa poliisimies suorittaa myös tällaisen tarkastuksen.

Jos vaarallisia aineita tai esineitä löytyy, on ne otettava tarvittaessa pois tarkastettavalta. Pois on otettava myös sellaiset esineet, joiden hallussapito on lain tai lain nojalla annetun säännöksen tai määräyksen mukaan kielletty.

Turvallisuustarkastus voidaan suorittaa käsin tunnustelemalla, koulutettua koiraa tai metallinilmaisinta käyttäen. Apuna voidaan käyttää myös muuta vastaavaa teknistä laitetta tai tarkastus voidaan suorittaa jollakin muulla edellisiin rinnastettavalla tavalla. 

Turvallisuustarkastusta suoritettaessa on huomioitava, että tarkastettavan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi. Tarkastuksessa on muutenkin noudatettava olosuhteiden edellyttämää hienotunteisuutta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa