Minilex - Lakipuhelin

Testamentin hyväksyminen ja lakiosa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Testamentin hyväksyminen perittävän kuoltua on yksi tapa luopua perinnöstä. Testamentin hyväksyminen on aina tehtävä määrämuodossa eli kirjallisesti. Testamentin hyväksyessään perillinen luopuu myös testamentin moiteoikeudesta. Perillinen ei voi siten vedota pätemättömyysperusteisiin. Tulkinnallisia hankaluuksia liittyy kuitenkin tilanteisiin, joissa lakiosaperillinen hyväksyy ensiksi kuolleen vanhempansa tekemän testamentin, mutta ei pidätä itsellään lakiosaa. Tällöin kysymys kuuluu, onko lakiosaperillinen testamentin hyväksyessään myös menettänyt oikeutensa lakiosaan.

Käytännössä on muodostettu tulkintaolettama, että testamentin hyväksyminen merkitsee myös lakiosasta luopumista, jos muuta ei näytetä. Jos hyväksymistahdonilmaisusta ei siis ilmene, kuinka laajana se on annettu, hyväksyminen on katsottu totaaliseksi eli se koskee molempia seikkoja. Totaalihyväksymistä koskevan olettaman horjuttaminen edellyttää uskottavaa näyttöä. Toisaalta totaaliluopumista koskevaan olettamaan on puolisoiden keskinäisten testamenttien osalta tehty varaus. Itse asiassa puolisoiden keskinäisissä testamenteissa, jotka on tehty lesken hyväksi, tulkintaolettama on käännetty toisinpäin. Yhteisen rintaperillisen antama hyväksymistahdonilmaisu rajoittuu siten koskemaan ainoastaan moiteoikeudesta luopumista. Tämä on luonnollinen lähtökohta ja perusteltua perheensisäisten epäoikeudenmukaisuuksien välttämiseksi. Joka tapauksessa lakiosaoikeutensa säilyttääkseen perillisen on tehtävä lakiosailmoitus testamentin saajalle.

Tulkinnallisten ristiriitojen välttämiseksi kannattaa tehdä mahdollisimman selkeä ja eritelty testamentin hyväksymistahdonilmaisu. Tulkinnallisesti epäselvää tahdonilmaisua tulkitaan nimittäin sen vahingoksi, joka on sen laatinut. Varminta on aina erikseen liittää lakiosaa koskeva varauma hyväksymistahdonilmaisuun.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »