Minilex - Lakipuhelin

Taloyhtiön pakkokeinot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunto-osakeyhtiölaki oikeuttaa taloyhtiön käyttämään pakkokeinoja, jos osakkeenomistaja tai muu henkilö laiminlyö velvoitteitaan tai käyttäytyy häiritsevästi. Taloyhtiön pakkokeinona on tällöin osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan. Koska huoneiston hallintaanotto on kohtuullisen järeä pakkokeino, sen käyttämiseksi ja sitä koskevan päätöksen tekemiseksi on olemassa tarkat säännökset.

Päätöksen huoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan tekee yhtiökokous. Päätös voidaan tehdä viidessä eri tilanteessa:

1) osakkeenomistaja ei maksa erääntynyttä yhtiövastiketta tai yhtiölle varoituksen antamisesta ja yhtiökokouksen koolle kutsumisesta syntyneitä kuluja,

2) osakehuoneistoa hoidetaan niin huonosti, että siitä aiheutuu haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle,

3) osakehuoneistoa käytetään oleellisesti vastoin yhtiöjärjestyksestä ilmenevää käyttötarkoitusta tai muuta yhtiöjärjestyksen määräystä taikka, jos osakehuoneiston käyttötarkoituksesta ei määrätä yhtiöjärjestyksessä, vastoin yhtiön hyväksymää tai muuten vakiintunutta käyttötarkoitusta,

4) osakehuoneistossa vietetään häiritsevää elämää, tai

5) osakkeenomistaja tai muu osakehuoneistossa asuva ei noudata, mitä järjestyksen säilymiseksi yhtiön tiloissa on tarpeen.

Hallintaanottoa koskevaa päätöstä ei saa tehdä, jos rikkomuksella on vain vähäinen merkitys. Joka tapauksessa päätös voidaan tehdä enintään kolmeksi vuodeksi. Päätös tehdään yhtiökokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä eikä kyseisen huoneiston omistava osakkeenomistaja saa äänestää asiassa. Päätös on annetteva osakkeenomistajalle, vuokralaiselle ja osakehuoneistossa asuvalle muulle käyttöoikeuden saaneelle henkilölle tiedoksi todistettavalla tavalla 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä sillä uhalla, että muutoin päätös on tehoton. Päätöksestä tulee ilmetä hallintaanoton peruste, kestoaika ja kohteena olevat tilat.

Ennen kuin hallintaanottoa koskeva päätös voidaan tehdä, osakkeenomistajalle tulee antaa asiasta kirjallinen varoitus. Varoituksesta on ilmoitettava myös mahdolliselle vuokralaiselle tai muulle huoneiston käyttöoikeuden saaneelle henkilölle. Varoituksessa on mainittava hallintaanoton uhasta. Jos osakkeenomistaja tai muu henkilö viivytyksettä varoituksen jälkeen oikaisee toimintaansa tai täyttää velvoitteensa, ei hallintaanottoa voida enää tehdä. Osakkeenomistajan on kuitenkin korvattava varoituksesta ja yhtiökokouksen koolle kutsumisesta yhtiölle aiheutuneet kustannukset.

Osakkeenomistaja, vuokralainen tai muu huoneiston käyttöoikeuden saanut henkilö voi viedä hallintaanottoa koskevan päätöksen oikeellisuuden ja perusteet tuomioituimen tutkittavaksi. Päätöstä koskeva moitekanne on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun yhtiökokouksen päätös on annettu tiedoksi.

Huoneiston hallintaanoton jälkeen taloyhtiön hallituksen on viipymättä vuokrattava se eteenpäin sopivalle vuokralaiselle hallinnnassaolon ajaksi. Jos hallintaanotto ei johdu huoneistossa jo asuvan vuokralaisen tai muun käyttöoikeuden saaneen menettelystä, vuokrasopimus tulisi tehdä ensisijaisesti hänen kanssaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa