Minilex - Lakipuhelin

Rikoksesta epäillyn vangitsemisen yleiset edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vangitseminen on pakkokeino, jossa poliisi ottaa rikoksesta epäillyn henkilön kiinni ja pitää säilössä käräjäoikeuden määräyksestä, esimerkiksi esitutkinnan toimittamisen turvaamiseksi. Tässä tarkoitetaan niin sanottua tutkintavankeutta eli rikoksesta epäillyn vangitsemista eikä rikoksesta tuomitulle määrättyä vapausrangaistusta. Poliisin on tehtävä vaatimus vangitsemisesta käräjäoikeudelle viimeistään kolmantena päivänä pidätetyn henkilön kiinniotosta ja jos vangitsemisen edellytykset eivät täyty, on pidätetty henkilö vapautettava. Jos taas vangitsemisen edellytykset täyttyvät ja vangitsemisvaatimus hyväksytään, henkilö vangitaan ja käräjäoikeus asettaa syytteen nostamiselle määräajan, jota voidaan tarvittaessa pidentää. Vangitsemiselle on olemassa sekä yleisiä että erityisiä edellytyksiä.

Henkilö voidaan vangita yleisten edellytysten puitteissa ensinnäkin, jos henkilöä epäillään rikoksesta todennäköisin syin ja kyseisestä rikoksesta on laissa säädetty rangaistukseksi vähintään kaksi vuotta vankeutta. Toiseksi vangitseminen on tällaisissa rikoksissa mahdollista myös tilanteessa, jossa epäilylle ei ole todennäköisiä syitä, mutta vangitseminen on lisäselvityksen vuoksi erittäin tärkeää. Jos taas rikoksesta on laissa säädetty ankarimmaksi rangaistukseksi vähintään vuosi, mutta kuitenkin alle kaksi vuotta vankeutta, täytyy myös jonkun erityisen edellytyksen täyttyä, kuten että on syytä epäillä, että epäilty henkilö lähtee pakoon tai jatkaa rikollista toimintaa. Alle 15-vuotiaana tehdystä rikollisesta teosta epäiltyä henkilöä ei kuitenkaan saa vangita.

Vangitsemisen yleisten edellytysten täyttymiseksi täytyy siis olla tapahtunut rikos, josta mahdollinen lievin rangaistus on kaksi vuotta vankeutta ja että henkilön epäillään todennäköisesti syyllistyneen kyseiseen rikokseen tai jos vangitseminen on erittäin tärkeää odotettavissa olevan lisäselvityksen takia. Lievempien rikosten osalta edellytetään lisäksi myös erityisten edellytysten täyttymistä eli niiden kohdalla vangitsemisedellytykset ovat tarkemmat ja tiukemmat.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa