Minilex - Lakipuhelin

Pidättäminen sekä pidätysoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pidättäminen on pakkokeino, jonka ensisijainen tarkoitus on rajoittaa rikoksesta epäillyn vapautta esitutkinnan turvaamiseksi. Pidättäminen voi olla tarpeellista myös myöhemmin suoritettavaa vangitsemista varten. Pidättämisen tarkoituksena on estää epäiltyä pakenemasta, sekaantumasta poliisityöhön ja rikoksen tutkintaan sekä jatkamasta rikoksen tekemistä. Poliisistyön mahdollisimman jouheva ja tehokas eteneminen on pidätetyn oman edun mukaista. Pidättäminen voi lisäksi tulla kyseeseen oikeudenkäynnin turvaavana toimenpiteenä, jolloin varmistetaan syytetyn saapuminen tuomioistuimeen. Pidättämistä edeltää kiinniotto ja sitä voi seurata vangitseminen tuomioistuimen niin päättäessä. Suinkaan kaikki pidätykset eivät johda vangitsemiseen, vaan useasti pidätetty henkilö vapautetaan viimeistään pidättämisen enimmäisajan eli kolmen päivän kuluttua. Alle 15-vuotiaana tehdystä rikoksesta epäiltyä henkilöä ei saa milloinkaan pidättää, vaikka pidätyksen edellytykset muutoin johtaisivatkin pidätysoikeuteen.  

Pidättämisen voi suorittaa ainoastaan siihen oikeutettu virkamies. Suurimmassa osassa tapauksista poliisimies tekee pidätyksen. Poliisin lisäksi myös tullin sekä rajavartiolaitoksen eri yksiköiden päälliköillä sekä tutkinnanjohtajilla on pidätysoikeus. Rajavartiolaitoksen virkamieheltä edellytetään vähintään luutnantin arvoa, jotta hän voi pidättää rikoksesta epäillyn. Syyttäjällä on myös oikeus toimittaa pidätys. Lisäksi tietyillä puolustusvoimien virkamiehillä on pidätysoikeus, josta säädetään tarkemmin puolustusvoimia koskevassa erityislainsäädännössä. Pidätyssoikeus edellyttää luonnollisesti vaaditun virkanimikkeen lisäksi pidätyksen edellytysten täyttymistä.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa