Minilex - Lakipuhelin

Pidättäminen ja aika

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pidättäminen kuuluu pakkokeinoihin ja sen edellytyksiä sääntelee pakkokeinolaki. Pakkokeinot ovat viranomaisten käyttöön varattuja menetelmiä puuttua joihinkin henkilön lailla suojattuihin oikeuksiin rikosten selvittämiseksi siten kuin se on esitutkinnassa tarpeen.

Pidättäminen tarkoittaa rikoksesta epäilyn henkilön vapauden menettämistä niin, että häntä pidetään säilössä esitutkinnan turvaamiseksi ja/tai mahdollista vangitsemista varten. Pidättämisellä turvaan esimerkiksi esitutkinnan sujuvuutta ja rikoksesta epäilyn henkilön pakenemista. Pidättämiselle on tiukat edellytykset laissa ja pidättämismääräyksen voi tehdä vain siihen oikeutettu virkamies.

Pidättämisen aika eroaa kiinniottamisesta, joka on edeltävä toimi. Henkilö voi olla kiinniotettuna enintään 12 tuntia. Mikäli kiinniotto jatkuu yli 12 tuntia, tulevat pidättämisen edellytykset täyttyä. Pidättämisen siten voi kestää esitutkintalain mukaan kuitenkin enintään 24 tuntia. Aikarajat ovat tarkat eikä niitä tule ylittää, koska vaarassa on henkilön oikeus vapauteen. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa