Minilex - Lakipuhelin

Pidättäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pidättäminen on pakkokeino, jolla puututaan voimakkaasti henkilökohtaiseen vapauteen. Siksi pidättämisen edellytyksistä onkin säädetty varsin tarkasti.

Henkilöä voidaan pitää kiinniotettuna maksimissaan yksi vuorokausi, jonka jälkeen hänet täytyy vapauttaa tai pidättää. Lähtökohtaisesti pidättää voidaan vain rikoksesta todennäköisin syin epäilty henkilö. Muita edellytyksiä pidättämiselle on ensinkin se, että rikoksesta josta henkilöä epäillään ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta. Jos säädetty lievin rangaistus kuitenkin on alle kaksi vuotta vankeutta, on epäillystä rikoksesta säädetyn ankarimman mahdollisen rangaistuksen oltava vähintään vuosi vankeutta ja lisäksi epäillyn henkilökohtaisten olosuhteiden tai joidenkin muiden seikkojen perusteella on voitava olettaa, että epäilty pakenee tai muulla tavoin karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa, vaikeuttaa asian selvittämistä esimerkiksi hävittävällä tai turmelemalla todistusaineistoa, vaikuttaa todistajaan tai muuhun asiaan liittyvään henkilöön tai jatkaa rikollista toimintaansa.

Todennäköisin syin epäillyn pidättäminen on myös mahdollista, jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja epäilty on tuntematon ja kieltäytyy kertomasta nimeään, osoitettaan tai antaa niistä virheellistä tietoa, tai jos epäillyllä ei ole vakinaista asuntoa Suomessa ja hänen maasta poistumistaan voidaan pitää todennäköisenä. Lisäksi pidättäminen voi olla mahdollista vaikka rikosepäilyyn ei olisikaan todennäköisiä syitä, jos edellä mainitut muut pidättämisen edellytykset täyttyvät ja lisäksi pidättämisen katsotaan olevan lisäselvityksen saamiseksi erittäin tärkeää.

Pidätetyn vangitsemisvaatimus on tehtävä tuomioistuimelle viimeistään kolmantena päivänä henkilön kiinniotosta ennen kello kahtatoista. Vaatimus on käsiteltävä tuomioistuimessa viipymättä, viimeistään neljän vuorokauden kuluttua henkilön kiinniotosta. Erityisestä syystä asian käsittelyä voidaan kuitenkin lykätä, mutta asian lykkääminen yli kolme päivää on mahdollista vain pidätetyn henkilön pyynnöstä.

Alle 15-vuotiaana tehdystä rikoksesta epäiltyä ei saa pidättää ja lisäksi pidättämisen edellytyksiä arvioitaessa on otettava huomioon se, ettei ketään saa pidättää jos se olisi asian laadun tai epäillyn henkilökohtaisten ominaisuuksien, kuten esimerkiksi iän, vuoksi kohtuutonta. Pidätetty on myös päästettävä vapaaksi heti kun pidättämisen edellytyksiä ei enää ole, tai heti kun vangitsemisvaatimuksen tekoon säädetty määräaika on kulunut umpeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa