Minilex - Lakipuhelin

Palkanmaksu virantoimituksesta pidättämisen aikana

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virantoimituksesta pidättäminen tarkoittaa, että virkamies poistetaan väliaikaisesti virkatehtäviensä hoidosta julkisen intressin turvaamiseksi. Laissa on säädetty ne edellytykset, joiden täyttyessä virnatoimituksesta pidättäminen on mahdollista. Virkamiehelle on aina varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen virantoimituksesta pidättämistä ja hänelle on esitettävä sen perusteena oleva aineisto.

Päätöksen virantoimituksesta pidättämisestä tekee yleensä se viranomainen, jonka palveluksessa virkamies toimii. Virantoimituksesta pidättäminen ei tarkoita virkasuhteen päättymistä, mutta virkamiehelle ei tästä huolimatta makseta yleensä palkkaa ainakaan täysimääräisenä. Palkanmaksuun voi vaikuttaa muun muassa virantoimituksesta pidättämisen perusteet. Esimerkiksi rikokseen perustuva virantoimituksesta pidättäminen tarkoittaa yleensä väistämättä palkattomuutta. Mikäli virantoimituksesta pidättämisen perusteet osoittautuvat myöhemmin aiheettomiksi, on virkamiehelle maksettava jälkikäteen täysimääräisenä koko palkka. Tarkat säännökset palkanmaksuun virantoimituksesta pidättämisen aikana löytyy virkaehtosopimuksista. Esimerkiksi kunnan palveluksessa työskentelevä viranhaltija ei ole oikeutettu palkkaan virantoimituksesta pidättämisen aikana. Sen sijaan virantoimituksesta pidätetylle ja irtisanotulle valtion virkamiehelle on maksettava irtisanomisajan palkka normaaliin tapaan. Irtisanottu valtion virkamies voidaan nimittäin pidättää virantoimituksestaan välittömästi irtisanomisen jälkeen, jolloin virkamies ei saa työskennellä normaalia irtisanomisaikaa. Edellytyksenä kuitenkin on, että irtisanomisen peruste osoittaa virkamiehen olevan soveltumaton hoitamaan virkaa irtisanomisajan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa