Minilex - Lakipuhelin

Pakkokeinot hoitotyössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pakkokeinoilla hoitotyössä tarkoitetaan erityisesti tahdosta riippumattomia toimenpiteitä ja liikkumisvapauden rajoituksia. Koska nykyinen sosiaali- ja terveydenhuolto perustuu itsemääräämisen periaatteelle, eli asiakkaan oikeudelle päättää itse omista asioistaan ja hoidostaan, on tahdosta riippumattomia toimenpiteitä koskeva lainsäädäntö tarkkaa. Toinen keskeinen periaate on lievimmän riittävän puuttumisen periaate eli tahdosta riippumattomien toimenpiteiden käyttö on mahdollista vain, kun vapaaehtoiset palvelut ovat osoittautuneet riittämättömiksi, epätarkoituksenmukaisiksi ja mahdottomiksi.  Tahdosta riippumattomiin toimenpiteisiin oikeuttavia säännöksiä on mielenterveyslaissa, tartuntatautilaissa, päihdehuoltolaissa, laissa kehitysvammaisten erityishuollosta ja lastensuojelulaissa.

Mielenterveyslain mukainen pakkokeino on psykiatriseen sairaalahoitoon määrääminen potilaan tahdosta riippumatta. Lisäksi hoidon aikana voidaan rajoittaa potilaan perusoikeuksia. Tällaisiin rajoituksiin kuuluvat liikkumisvapauden rajoittaminen sairaalan alueella, eristäminen, kiinnipitäminen, sitominen, omaisuuden haltuunotto mm. päihteiden ja vaarallisten esineiden osalta, omaisuuden ja lähetysten tarkistaminen, henkilöntarkastus tai -katsastus ja yhteydenpidon rajoittaminen.

Myös ei-psykiatrisessa terveydenhuollossa tai sosiaalihuollossa voidaan rajoittaa potilaan liikkumista, mutta tästä ei ole lainsäädäntöä. Liikkumista voidaan rajoittaa esimerkiksi turvavöiden, turvaliivien, magneettivöiden ja sängyn laitojen avulla. Liikkumisen rajoittaminen on sallittua ainoastaan potilaan turvallisuuden takia ja vain siinä määrin kuin se on kulloinkin välttämätöntä. Päätöksen potilaan liikkumisen rajoittamisesta tekee hoitava lääkäri ja siitä on keskusteltava potilaan tai hänen lähiomaistensa kanssa. Liikkumista rajoittavien välineiden käytöstä tulee joka kerta tehdä merkintä potilasasiakirjoihin.

Tartuntatautilain mukaisia pakkokeinoista lievimpiä ovat pakollinen rokotus ja pakollinen terveystarkastus. Pidemmälle yksilön oikeuksiin puuttuvia pakkokeinoja voi käyttää vain yleisvaaralliseen tartuntatautiin sairastunutta tai sairastuneeksi epäiltyä kohtaan. Tällainen henkilö voidaan tutkia ja hänet voidaan määrätä asianmukaiseen hoitoon. Henkilö voidaan myös määrätä olemaan poissa ansiotyöstä, oppilaitoksesta tai päivähoitopaikasta. Järeimpiä keinoja ovat määrääminen karanteeniin tai eristäminen sairaalaan. Ihmisten lisäksi myös tavaroita voidaan määrätä karanteeniin.

Päihdehuoltolain mukaan henkilö voidaan määrätä tahdosta riippumattomaan hoitoon. Hoidon määräämisen edellytyksiä ovat henkilön aiheuttama terveysvaara tai hänen väkivaltaisuutensa.

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta oikeuttaa määräämään henkilön tahdostaan riippumatta hoitoon erityishuollon toimintayksikköön. Hoitoon määrääminen on mahdollista myös huoltajan tai edunvalvojan sitä vastustaessa. Päätös hoitoon määräämisestä tehdään hakemuksen ja tutkimuksen perusteella. 

Lastensuojelulaissa säädetään lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun toteutusmuodoista, joihin kuuluvat lastensuojelun asiakassuunnitelma, avohuollon tukitoimet, kiireellinen sijoitus, huostaanotto ja sijaishuolto sekä sijaishuoltoa koskeva jälkihuolto. Ne voidaan tarvittaessa toteuttaa myös asianosaisten tahdosta riippumatta. Lisäksi kun lastensuojelun tarvetta selvitetään, lapsi voidaan määrätä lääkärin tai muun asiantuntijan tutkittavaksi.

Tahdosta riippumattomia toimenpiteitä koskevat päätökset tulee tehdä hallintolain mukaisesti. Erityisen tärkeää päätöksenteossa on asianosaisten kuuleminen. Lisäksi edellä mainituissa laeissa on omia erityissäännöksiään päätöksenteosta. Hoitotyössä tehtyihin pakkokeinopäätöksiin voidaan pääasiallisesti hakea muutosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa