Minilex - Lakipuhelin

Pakkokeinolain mukainen pidättäminen ja vangitseminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pakkokeinolain mukaan rikoksesta todennäköisin syin epäilty saadaan pidättää ensinnäkin, jos rikoksesta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta. Jos rikoksesta on säädetty kahta vuotta lievempi rangaistus, on pidättäminen kuitenkin mahdollista, jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja epäillyn henkilökohtaisten olosuhteiden tai muiden seikkojen perusteella on syytä epäillä, että hän lähtee pakoon tai muulla tavalla karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa. Sama koskee tilannetta, jossa on syytä epäillä, että epäilty vaikeuttaa asian selvittämistä hävittämällä, turmelemalla, muuttamalla tai kätkemällä todistusaineistoa tai vaikuttamalla todistajaan, asianomistajaan, asiantuntijaan tai rikoskumppaniinsa. Myös jos on syytä epäillä, että epäilty jatkaa rikollista toimintaa, on pidättäminen mahdollista. Pakkokeinolaki sallii todennäköisin syin rikoksesta epäillyn henkilön pidättämisen myös, jos hän on tuntematon ja kieltäytyy ilmoittamasta nimeään tai osoitettaan taikka antaa siitä ilmeisesti virheellisen tiedon. Viimeiseksi pidättäminen on sallittua silloin, kun epäillyllä ei ole vakinaista asuntoa Suomessa ja on todennäköistä, että hän on poistumassa maasta karttaakseen esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa.

Henkilö voidaan pidättää silloinkin, kun häntä on syytä epäillä rikoksesta, vaikka epäilyyn ei ole todennäköisiä syitä. Tällöin on edellytyksenä, että pidättämiseen on muuten olemassa edellä luetellut edellytykset ja että epäillyn pidättäminen on erittäin tärkeää odotettavissa olevan lisäselvityksen vuoksi. Alle 15-vuotiaana tehdystä rikollisesta teosta epäiltyä ei saa pidättää.

Huomioon on otettava myös niin kutsuttu kohtuuttoman pidättämisen kielto. Sen mukaisesti ketään ei saa pidättää, jos pidättäminen olisi asian laadun tai rikoksesta epäillyn iän tai muiden henkilökohtaisten olosuhteiden vuoksi kohtuutonta.

Pakkokeinolaki säätää myös vangitsemisesta. Tuomioistuin saa vangitsemisvaatimuksen esittämiseen oikeutetun virkamiehen vaatimuksesta määrätä, että rikoksesta todennäköisin syin epäilty henkilö on vangittava. Edellytykset ovat samat kuin edellä on lueteltu pidättämiselle. Vaikka epäilyyn ei olisi todennäköisiä syitä, saadaan rikoksesta epäilty henkilö vangita, jos vangitsemiseen on muuten olemassa edellä luetellut edellytykset ja vangitseminen on erittäin tärkeää odotettavissa olevan lisäselvityksen vuoksi.

Mikäli rikoksesta todennäköisin syin epäilty on henkilö, jonka luovuttamista Suomeen tullaan pyytämään, saadaan henkilö vangita, jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta. Lisäksi edellytetään, että epäillyn henkilökohtaisten olosuhteiden, luovuttamispyyntöön sisällytettävien rikosten määrän tai laadun tai muiden vastaavien seikkojen perusteella on syytä epäillä, ettei hän saavu vapaaehtoisesti Suomeen syytetoimenpiteitä varten. Alle 15-vuotiaana tehdystä rikollisesta teosta epäiltyä ei saa vangita. 

Myös vangitsemista koskee niin kutsuttu kohtuuttoman vangitsemisen kielto. Ketään ei siis saa vangita tai määrätä pidettäväksi edelleen vangittuna, jos se olisi kohtuutonta asian laadun tai rikoksesta epäillyn tai tuomitun iän tai muiden henkilökohtaisten olosuhteiden vuoksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]