Minilex - Lakipuhelin

Pakkokeinojen käytön yleiset edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikosprosessiin liittyvien pakkokeinojen käytön yleisiin edellytyksiin kuuluu tehty tai epäilty rikos. Lisäksi edellytetään tiettyä todennäköisyyttä siitä, että epäilty henkilö on tehnyt kyseisen rikoksen. Yleisten pakkokeinojen käytön edellytysten lisäksi laissa säädetään kutakin yksittäistä pakkokeinoa koskevia erityisiä edellytyksiä.

Täyttä näyttöä rikoksesta ja tekijästä ei edellytetä, mutta epäilylle on oltava syy. Lisäksi pakkokeinon käyttämisen on oltava perusteltua tärkeästä tai painavasta syystä, esimerkiksi rikoksen selvittämiseksi. Arviointi on tapauskohtaista kokonaisarviointia. 

Pakkokeinoja saadaan käyttää vain, jos keinon käyttöä voidaan pitää puolustettavana. Tällöin otetaan huomioon tutkittavana olevan rikoksen törkeys, rikoksen selvittämisen tärkeys sekä rikoksesta epäillylle tai muille pakkokeinon käytöstä aiheutuva oikeuksien loukkaaminen. Myös muita asiaan vaikuttavia seikkoja voidaan huomioida.

Pakkokeinon käytöllä ei voida puuttua kenenkään oikeuksiin enempää kuin on välttämätöntä niiden käytön tarkoituksen saavuttamiseksi. Pakkokeinon käytöllä ei myöskään saada aiheuttaa kenellekään tarpeettomasti vahinkoa tai haittaa. Pakkokeinoja käytettäessä on niin ikään vältettävä aiheettoman huomion herättämistä ja toimittava muutenkin hienotunteisesti.

Tiettyjen pakkokeinojen käyttäminen voi myös edellyttää suostumusta. Esimerkiksi televalvontaa voidaan kohdistaa muun muassa todistajan tai rikoksesta epäillyn hallinnassa olevaan laitteeseen haltijan suostumuksella. 

Lisäksi pakkokeinojen käytölle voidaan asettaa henkilöön liittyviä esteitä tai lisäedellytyksiä. Esimerkiksi alle 15-vuotiaan henkilön pidättäminen rikollisen teon perusteella on kielletty. Lisäksi kansanedustajat ja vieraiden valtioiden diplomaattiset edustajat nauttivat erityistä koskemattomuutta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa