Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäynti pakkokeinoasioissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäynti pakkokeinoasioissa poikkeaa hieman perinteisestä oikeudenkäynnistä. Pakkokeinoasiat käsitellään pääsääntöisesti niin sanotussa pakkokeinoistunnossa, jossa käräjäoikeus päättää esimerkiksi vangitsemisesta tai telekuuntelusta. Siviiliprosessuaaliset hakemusasiat voidaan kuitenkin yleensä käsitellä käräjäoikeuden kansliassa ilman istuntoa. 

Pakkokeinoasian käsittely on usein kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kirjallinen hakemus toimitetaan tuomioistuimen kansliaan ja toisessa vaiheessa hakemus käsitellään tuomioistuimen pakkokeinoistunnossa. Pakkokeinoasian käsittelyssä käräjäoikeus on yleensä päätösvaltainen, kun se koostuu yksin puhenjohtajasta. Lisäksi pakkokeinoistuntoon tulee osallistua pakkokeinoa hakeneen tahon edustaja. Myös pakkokeinon kohteelle tulee varata tilaisuus tulla kuulluksi. Tämä tapahtuu tavallisesti siten, että hän tai hänen edustajansa osallistuu pakkokeinoistuntoon. Poikkeuksen pakkokeinon kohteen kuulemisesta muodostavat salaiset pakkokeinot.

Käsittelyn aluksi hakija esittää vaatimuksensa, minkä jälkeen puheenvuoro siirtyy sille, johon vaatimus kohdistuu. Tämän jälkeen kumpikin osapuoli saa vuorollaan puheenvuoron. Myös tuomioistuimella on mahdollisuus esittää kysymyksiä osapuolille. Tuomioistuimen tulee pääsääntöisesti julistaa vangitsemista tai salaista pakkokeinoa koskeva päätös heti käsittelyn jälkeen tai viimeistään samaan rikoskokonaisuuteen liittyvien asioiden käsittelyn päätyttyä. 

Erityisen poikkeuksellista pakkokeinoistunnoissa on, että ne voidaan pitää muussa paikassa tai muuna aikana kuin käräjäoikeuden istunnot yleensä. Joskus voi olla tarkoituksenmukaisempaa pitää istunto esimerkiksi poliisivankilassa karkaamisvaaran vuoksi. "Muu aika" sen sijaan tarkoittaa, että pakkokeinoistunto voidaan pitää myös arkilauantaina tai pyhäpäivänä. Tämä on tarpeen sen vuoksi, että pakkokeinoasioita koskevat tiukat määräajat, joiden päättyminen voi sijoittua viikonlopuille ja pyhäpäiviin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa