Minilex - Lakipuhelin

Myymälävarkaan kiinniottaminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Yleinen kiinniotto-oikeus pitää sisällään jokaiselle oikeuden ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksesta epäillyn, mikäli rikoksesta saattaa seurata vankeutta taikka muu lievä rikos. Näitä lieviä rikoksia on lainkohdassa mainittuna pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai lievä petos. Verekseltä tarkoittaa juuri tilannetta, jossa rikos on havaittu tapahtuneen. Tämän lisäksi jokainen saa ottaa kiinni myös sen, joka viranomaisen antaman etsintäkuulutuksen mukaan on pidätettävä tai vangittava. Kiinni otettu henkilö on viipymättä luovutettava poliisimiehelle.

Yleinen kiinniotto-oikeus voi esimerkiksi konkretisoitua, kun henkilö näpistää jotakin päivittäistavarakaupasta taikka myymälävaras pakenee ruokakaupasta. Tyhjentävää listaa keinoista, joita saisi tilanteessa käyttää ei ole, joten jokainen tapaus arvoidaan tapauskohtaisesti.

Huomionarvoista on, että voimankäytön suhteen yleisessä kiinniotto-oikeudessa ja tässä tapauksessa myymälävarkaan kiinniottamisessa on vedetty raja. Nimittäin jos kiinniotettava kiinniottamisen yhteydessä tekee vastarintaa taikka pakenee, kiinniottaja saa käyttää sellaisia kiinniottamisen toimittamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvostellen puolustettavina. Arvioinnissa huomioidaan rikoksen laatu, kiinniotettavan käyttäytyminen ja tilanne muutenkin.

Mikäli artikkelin lukemisen jälkeen sinulla heräsi lisäkysymyksissä, kannattaa lukea Minilexin muita artikkeleita aiheesta taikka ottaa yhteyttä lakimieheen.

 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »