Minilex - Lakipuhelin

Mikä on tutkintatakavarikko?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Esine tai asiakirja voidaan takavarikoida, jos on syytä olettaa, että se voi olla todisteena rikosasiassa tai on rikoksella joltakulta viety tai että tuomioistuin julistaa sen menetetyksi. Myös sähköinen, esimerkiksi tietokoneelle, tietojärjestelmään tai sen tallennusalustalle tallennettu, data voidaan takavarikoida samoin edellytyksin kuin asiakirja. Lähtökohtaisesti rahaa ei ole luokiteltu takavarikoitavaksi esineeksi, joten siihen voidaan kohdistaa vain turvaamistoimi, kuten hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko. Takavarikoimisesta päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies.

Tuomioistuin saa päättää takavarikoinnista syytettä käsitellessään. Rikoksesta epäillyn tai hänen lähiomaisensa hallusta ei saa takavarikoida todisteena käytettäväksi asiakirjaa, joka sisältää epäillyn ja sanotun henkilön tai mainitussa suhteessa epäiltyyn olevien henkilöiden välisen tiedonannon. Tällaisen asiakirjan saa kuitenkin takavarikoida, jos tutkittavana olevasta rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi vuotta vankeutta. Epäillylle tarkoitetut tai häneltä lähtöisin olevat kirjeet ja muut postilähetykset sekä sähkösanomat, jotka ovat posti- ja telelaitoksen hallussa, saa takavarikoida ainoastaan, milloin rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja edellytykset sille, että ne voitaisiin takavarikoida vastaanottajan hallusta, ovat olemassa. Samoin on mahdollista tietyin edellytyksin pysäyttää lähetys takavarikkoa varten.

Kun poliisi ottaa rikoksesta epäillyn kiinni tai toimittaa kotietsinnän tai henkilöön kohdistuvan etsinnän, hän saa ilman pidättämiseen oikeutetun virkamiehen määräystäkin ottaa haltuunsa takavarikoimista varten esineen, joka silloin löydetään. Poliisi saa muulloinkin, kun asia ei siedä viivytystä, ottaa haltuunsa takavarikoitavan esineen, ei kuitenkaan posti- ja telelaitoksen hallussa olevaa lähetystä. Takavarikko on kumottava niin pian kuin se ei ole enää tarpeen. Takavarikko on kumottava myös, jollei syytettä sen aiheuttaneesta rikoksesta nosteta neljässä kuukaudessa esineen takavarikoimisesta. Se, jota takavarikkoasia koskee, on oikeutettu vaatimaan, että tuomioistuin päättää, onko takavarikko pidettävä voimassa. Tuomioistuimen takavarikkoa koskevasta päätöksestä saa valittaa erikseen. Valitus ei kuitenkaan estä esineen takavarikoimista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa