Minilex - Lakipuhelin

Mikä on rintaperillisen lakiosa?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Lakiosalla suojataan rintaperillisten oikeutta vainajan jäämistöön. Rintaperillisiä ovat vainajan lapset sekä ottolapset. Mikäli joku lapsista tai ottolapsista on kuollut, tulevat tämän jälkeläiset rintaperillisen asemaan. Tätä kutsutaan suoraksi sijaantulo-oikeudeksi. Lakiosa on lain mukaan määräytyvä osa vainajan jäämistöstä. Se on puolet vainajan omaisuudesta. Esimerkiksi jos vainajan omaisuus on 100 000 euroa, on lakiosa tästä 50 000 euroa. Vainaja voi näin ollen määrätä testamentilla 50 000 euron arvoisesti loukkaamatta lakiosaa. 

Rintaperillinen voidaan tietyissä tilanteissa tehdä perinnöttömäksi. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi jos perillinen tahallisesti rikollisella teolla syvästi loukkaa perittävää tai tämän lähisukulaista tai jos perillinen viettää jatkuvasti epäsiveellistä tai kunniatonta elämää. Perittävän joka haluaa jättää rintaperillisensä ilman perintöä on toteennäytettävä toinen edellä mainituista syistä ja mainittava siitä testamentissaan. Oikeuskirjallisuudessa varsinkin epäsiveellisen ja kunniattoman elämän kohtaa on pidetty vanhentuneena ja vaikeasti toteennäytettävänä. Perillinen jää ilman lakiosaansa myös jos hän on aiheuttanut vainajan kuoleman tahallisesti rikollisella teolla. 

Rintaperillisen lakiosaa loukkaava testamentti on tehoton siltä osin kuin se loukkaa lakiosaa. Esimerkiksi jos vainaja on määrännyt testamentissaan koko 100 000 euron omaisuutensa ystävälleen, on se tehoton siltä osin kuin se estää rintaperillisiä saamasta lakiosaansa. Perillisen on tällaisessa tapauksessa ryhdyttävä tiettyihin toimenpiteisiin. Rintaperillisen lakiosaa koskevat asiat voivat muodostua hyvin monimutkaisiksi joten suosittelen ottamaan yhteyttä lakipuhelimeen. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »