Minilex - Lakipuhelin

Lapsen lakiosa perinnöstä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perittävän lapsi on rintaperillinen, joten hänellä on oikeus lakiosaan perinnöstä. Lapsen lakiosa on puolet hänelle lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Esimerkiksi jos perittävän omaisuuden arvo on 100 000 euroa ja hänellä on vain yksi rintaperillinen, on lakiosa 50 000 euroa. Lakiosa lasketaan jokaisen lapsen osalta itsenäisesti. Arvomääräisen lakiosan suuruus voi vaihdella perillisten kesken, sillä lakiosajäämistö osoittaa vain suurimman mahdollisen summan, josta lakiosa voidaan laskea. Tämä johtuu siitä, että jokaisen lakiosaperillisen on itse vaadittava lakiosaa ja jokaisella on itsenäinen valta vaatia tiettyjen perittävän eläessään tekemien vastikkeettomien luovutusten huomioon ottamista jäämistöä jaettaessa.

Oikeus lakiosaan tarkoittaa, että lapsi on oikeutettu saamaan lakiosaansa vastaavan arvomäärän omaisuutta perittävän tekemästä pätevästä testamentista huolimatta. Lakiosasäännöstö ei siten estä testamentin tekemistä, vaan perittävä saa määrätä testamentilla koko omaisuudestaan. Sen sijaan lakiosajärjestelmä määrittää, missä laajuudessa testamentti voidaan panna täytäntöön. Testamentti ei saa loukata rintaperillisen oikeutta lakiosaan. Lapsen lakiosa on nimenomaan arvomääräinen, joten lapsi ei saa vaatia tiettyä omaisuutta itselleen, ellei perittävä ole testamentissaan toisin määrännyt.

Lakiosa on siis rintaperillisille turvattu osuus vainajan jäämistöstä. Lakiosan saaminen kuitenkin edellyttää, että rintaperillinen tekee testamentin saajalle määräajassa todisteellisen lakiosailmoituksen. Lakiosailmoitus on tehtävä erikseen jokaiselle testamentin saajalle. Riittävää on, että lakiosaperillinen ilmoittaa haluavansa toteuttaa lakimääräisen oikeutensa. Jos perillinen jättää lakiosailmoituksen tekemättä, hän menettää oikeutensa testamentin saajaa vastaan. Vaikka lakiosailmoituksen ei tarvitse olla yksilöity eikä sille ole myöskään säädetty määrämuotoa, oikeudenmenetysten välttämiseksi kannattaa ottaa yhteys lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa