Minilex - Lakipuhelin

Lakiosan vaatiminen myöhemmin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lakiosa on puolet rintaperilliselle kuuluvasta perintöosasta. Lakiosan vaatiminen on pakollista siinä tilanteessa, että vainaja on tehnyt rintaperillisten oikeutta loukkaavan testamentin. Tällöin lakiosa pääsääntöisesti menetetään, ellei sitä määräajassa vaadita tekemällä lakiosailmoitus. Määräaika lakiosailmoitukselle on kuusi kuukautta siitä, kun rintaperillinen sai lakisääteisellä tavalla vainajan testamentista tiedon. Testamentti on annettava todisteellisesti tiedoksi rintaperillisille, jotta tiedetään, että määräaika on tosiasiallisesti lähtenyt kulumaan. Huomio, että myös lakiosaa täytyy vaatia nimenomaisesti todisteellisella tiedoksiannolla. Lakiosavaatimus suunnataan suoraan testamentin saajalle. Lakiosavaatimus on tehtävä jokaiselle testamentinsaajalle erikseen, mikäli perittävä oli määrännyt omaisuudestaan usealle eri henkilölle rintaperillisen lakiosaoikeutta loukaten.

Koska määräaika lakiosan vaatimiselle on niin ehdoton, voisi testamentin saaja tahallaan pyrkiä vaikeuttamaan lakiosavaatimuksen tiedoksiantoa itsellensä pysyttelemällä ulkomailla tai muutoin salaisessa olinpaikassa. Mikäli testamentinsaaja pyrkii välttelemään lakiosavaatimuksen tiedoksiantoa tai hänen olinpaikkansa on tuntematon, voidaan lakiosavaatimus tehdä tällöin julkaisemalla lakiosailmoitus Virallisessa lehdessä noudattamalla sanottua kuuden kuukauden määräaikaa. Tällöin kuuden kuukauden määräaika lakiosavaatimuksen tekemiselle ei pääse kulumaan loppuun vain siksi, että testamentin saajaa ei tavoiteta tai jos hän on yhteistyöhaluton ja haluaa näin tehdä tahallaan kiusaa rintaperillisille.

Lakiosan vaatimiselle säädettyä määräaikaa kannattaa noudattaa sen uhalla, että lakiosa lopullisesti ja pysyvästi menetetään. Jos määräaika lakiosan vaatimiselle ylitetään, ei rintaperillinen enää voi vedota esimerkiksi siihen, että hänellä oli laillinen este määräajan ylittämiseen. Testamentin tehottomuuteenkaan ei voida vedota määräajan jälkeen. Oikeus lakiosaan ei siirry myöskään rintaperillisen velkojille. Oikeuskäytännössä määräajan noudattamisen laiminlyönti on johtanut pysyvästi lakiosan menetykseen.

Lakiosavaatimuksen voi tehdä silloinkin, kun ei ole olemassa testamenttia, mutta perittävä lahjoitti eläessään omaisuutta. Tällöin rintaperillisen on ennen perinnönjaon toimittamista tehtävä lakiosavaatimus. Kyseessä täytyy olla ns. laskennallisena lisäyksenä jäämistöön tehtävät omaisuudensiirrot, eli suosiolahja, ennakkoperintö tai testamenttiin rinnastuva lahja. Rintaperillisen tulee ilmoittaa, mitä laskennallisia lisäyksiä hän vaatii tehtäväksi ja vaatia lakiosaansa.

Jos rintaperillinen on perittävän kuoltua kirjallisesti luopunut perinnöstään, ei hän voi vaatia lakiosaansa enää myöhemmin. Perinnöstä luopuminen jää voimaan. Toisaalta perinnöstä luopuneen rintaperillisen sijaantuloperilliset saavat tällöin pääsääntöisesti perinnön. Perinnöstä voidaan luopua myös vain osittain. Sen sijaan jos perillinen passiivisuudellaan jättää lakiosansa vaatimatta ja määräaika umpeutuu, eivät sijaantuloperilliset tule hänen sijaansa. Syynä on se, että sijaantuloperillisille ei ole tarvinnut antaa testamenttia tiedoksikaan. Rintaperillisen omat lapset eivät voi vaatia lakiosaa vanhempansa puolesta, jos vanhempi ei sitä itse tee. Passiivisuuteen perustuva lakiosan menettäminen on eri asia kuin varsinainen perinnöstä luopuminen, jonka on tapahduttava kirjallisesti ja edellyttäen siis aktiivista toimintaa. Lakiosaa kannattaa vaatia sanktion ollessa, että lakiosan arvosta omaisuutta kulkeutuu pois koko sukuhaarasta. Perinnöstä luopumisesta löydät lisätietoa artikkeleista.

Perintöoikeudelliset asiat tuottavat jokaiselle päänvaivaa ja kysymyksiä jossain elämän vaiheessa. Elämän moninaiset tilanteet ovat arvaamattomia. Sinun kannattaa varautua tulevaisuuteen ollessasi vielä hyvissä sielun- ja ruumiinvoimissa. Näin et joudu havahtumaan kohtalokkaisiin oikeudenmenetyksiin myöhemmin! Lakimiehemme neuvoo sinua mielellään. Älä jää yksin, vaan soita!

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa