Minilex - Lakipuhelin

Lakiosan täydennyksen vaatiminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Lakiosan tarkoitus on suojata rintaperillisen lakimääräistä oikeutta perintöön. Jos vainaja on toimillaan, esimerkiksi lahjoituksin, vähentänyt jäämistöään niin ettei rintaperillisen lakiosaa voida toteuttaa täysimääräisesti tai lainkaan, perillinen voi kanneteitse vaatia hyvitystä siltä, joka on saanut etua. Lakiosan täydennyskanne onkin lakiosaperillisen äärimmäinen suojakeino lakiosansa saamiseksi.

Lakiosan täydennyskanne on tehtävä vuoden kuluessa siitä kun perillinen on saanut tiedon perittävän kuolemasta ja lahjoituksesta tai testamentista joka loukkaa hänen lakiosaansa, kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta. Mikäli lakiosan täydennystä vaaditaan toiselta rintaperilliseltä, ei tällä ole velvollisuutta luovuttaa yli oman lakiosansa. Testamentilla enemmän saanut rintaperillinen saa pitää osuutensa joka vastaa lakiosaa. 

Testamentti on siltä osin tehoton kun se loukkaa lakiosaa. On kuitenkin mahdollista että testamentin saaja maksaa rintaperilliselle lakiosaa vastaavan summan rahana. Perillisen on vedottava testamentin tehottomuuteen. Perillisellä ei ole oikeutta vedota testamentin tehottomuuteen, mikäli hän on luopunut lakiosastaan. Lakiosan täydennyksen vaatimisiin liittyvissä asioissa kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »