Minilex - Lakipuhelin

Lakiosan maksaminen pesän ulkopuolisilla varoilla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleistestamentin saaja on oikeutettu suorittamaan lakiosat rintaperillisille rahana. Poikkeuksena on tilanne, jossa perittävä on tämän testamentissaan nimenomaisesti kieltänyt. Lainsäädännössä ei ole tarkemmin määrätty siitä, tuleeko lakiosa maksaa jäämistöön kuuluvilla varoilla vai onko mahdollista käyttää pesän ulkopuolisia varoja. Yleisesti on hyväksytty, että pesän ulkopuolisten varojen käyttö on sallittua. Siten testamentin saaja voi esimerkiksi pankkilainan ottamalla maksaa lakiosaperillisten lakiosat. Lakiosaperillisen kannalta ei ole merkittävää millä varoilla lakiosa maksetaan, kunhan se tulee maksetuksi.

Silloin kun jäämistössä on riittävästi rahavaroja lakiosien suorittamiseksi, maksetaan lakiosat luonnollisesti jäämistön varoilla. Tällöin perilliselle määrätään normaalisti perintövero saamastaan lakiosasta. Testamentin saaja taas on velvollinen suorittamaan perintöveron jäämistön arvosta, josta lakiosat on vähennetty.

Pesän ulkopuolisia varoja käyttämällä maksettu lakiosa herättää kysymyksen sen verotuskohtelusta. Syntyykö velvollisuus maksaa varainsiirtoveroa tai luovutusvoittoveroa? Näin ei kuitenkaan ole, vaan lakiosa on lakiosaperillisen perintöä, eikä verotuskohteluun vaikuta se, että varat sen maksamiseen tulevat muualta kuin pesästä. Lakiosa verotetaan tässäkin tapauksessa normaalisti perintönä. Testamentin saajan kohdalla tarkastellaan hänen saaman edun arvoa. Toisin sanoen pesän ulkopuolisten varojen käyttö ei todellisuudessa vaikuta testamentin saajan edun määrään, joten testamentin saajalle määrätään myös normaalisti perintövero. Tilannetta ei siis tulkita siten, että testamentin saaja ostaisi lakiosaperillisten osuuden jäämistövarallisuudesta. Tällöin pesän ulkopuolisten varojen käyttö ei johda luovutusvoittoverotukseen tai varainsiirtoverotukseen. Lakiosan rahana maksamisen verokohtelu on siten sama huolimatta siitä, tulevatko rahat jäämistön varoista vai sen ulkopuolelta.

On syytä huomata, että edellä kuvattu tulkinta perustuu verohallinnon tulkintaohjeeseen, joka ei ole esimerkiksi tuomioistuimia sitova. Asiasta ei ole kuitenkaan oikeuskäytäntöä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa