Minilex - Lakipuhelin

Lakiosa perinnöstä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Lakiosan tarkoituksena on suojata rintaperillisen oikeutta perintöön. Lakiosalla ylläpidetään rintaperillisten välistä keskinäistä yhdenvertaisuutta. Oikeus lakiosaan on perittävän rintaperillisillä, joita ovat perittävän suoraan alenevassa polvessa olevat jälkeläiset eli hänen lapsensa ja ottolapsensa. Mikäli perittävän omat lapset ovat kuolleet, tulevat heidän sijaansa sijaantulo-oikeuden mukaisesti perittävän lapsenlapset. Rintaperillinen on oikeutettu lakiosaansa perittävän tekemästä testamentista huolimatta.

Lakiosasuojajärjestelmä on luotu rintaperillisen suojaksi testamenttausvapautta vastaan. Perittävä ei voi siis testamentillaan tehdä rintaperillistään perinnöttömäksi tai jättää hänelle perinnöstään pienempää omaisuutta kuin lakiosan määrä olisi. Lakiosan määrä on puolet perilliselle lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Lakiosan suuruutta määrättäessä voidaan ottaa huomioon myös perittävän eläessään tekemiä luovutuksia. Jäämistöön voidaan lisätä perittävän antama ennakkoperintö, testamenttiin rinnastuva lahja, suosiolahja sekä tietyt henkivakuutusmaksut.

Mikäli perittävä on testamentissaan loukannut rintaperillisen lakiosaa, testamentti on siltä osin tehoton. Lakiosaan oikeutetun rintaperillisen tulee kuitenkin itse vedota lakiosaansa tai hän menettää oikeutensa siihen. Rintaperillinen menettää oikeutensa lakiosaan myös siinä tapauksessa että hän nimenomaisesti hyväksyy testamentin. Saadakseen lakiosansa, rintaperillisen tulee tehdä erikseen lakiosailmoitus testamentin saajalle. Mikäli testamentin saajia on useita, tulee lakiosailmoitus tehdä jokaiselle erikseen. Lakiosailmoitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu tiedoksi perillisille.

Rintaperillisen tekeminen kokonaan perinnöttömäksi on mahdollista lain mukaan vain tietyissä harvoissa tilanteissa. Perintöä, lakiosaa ja sen määrää koskevissa kysymyksissä on suositeltavaa kääntyä lakimiehen puoleen.

 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »