Minilex - Lakipuhelin

Lakiosa ja perintövero


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lakiosa tarkoittaa rintaperilliselle, eli perittävän suoraan alenevassa polvessa oleville sukulaisille, turvattua lakisääteistä osuutta vainajan jäämistöstä. Myös lakiosasta on maksettava, kuten muustakin perinnöstä, perintöveroa.

Perintöveron määrä riippuu saadun perinnön suuruudesta ja siitä, kuinka läheistä sukua perinnön saaja on perinnön jättäjälle. Perintöverotuksessa on kaksi luokkaa. Koska lakiosan voi saada vain rintaperillinen tai tämän sijaantuloperillinen, kyseeseen tulee lakiosan perintöverotuksessa aina I veroluokka, joka on suopeampi kuin II veroluokka. Vuonna 2017 alle 20 000 euron perintöosuudesta ei tarvitse maksaa lainkaan perintöveroa.

Lakiosan suuruuteen ja toimitettavaan perintöverotukseen voivat vaikuttaa monet muutkin, toisinaan hyvin yllättäviltäkin vaikuttavat seikat. Tämän vuoksi yleensä kannattaakin ottaa yhteyttä lakimieheen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toimitettua perintöverotusta voi olla jälkikäteen vaikeaa tai jopa mahdotonta muuttaa, joten on tärkeää, että esimerkiksi omaisuuden arvostaminen ja lakiosavaatimusten esittäminen on tehty oikein. Tämä on erityisen tärkeää myös sen vuoksi, että perintövero on maksettava heti, vaikka leski pitäisikin jäämistöä hallussaan vähimmäissuojaansa vedoten.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa