Minilex - Lakipuhelin

Kotietsintä keinona löytää esine tai henkilö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kotietsintä voidaan suorittaa henkilön tai esineen löytämiseksi. Takavarikoitavan tai väliaikaiseen hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon pantavan esineen tai omaisuuden löytämiseksi tai muutoin rikoksen selvittämisessä merkityksellisen seikan tutkimiseksi kotietsintä tulee kysymykseen silloin, kun on syytä epäillä, että on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta. Myös yhteisösakon tuomitsemiseen liittyvien seikkojen ollessa selvitettävänä, saadaan toimittaa kotietsintä.

Kotietsintä saadaan toimittaa rakennuksessa, huoneessa, suljetussa säilytyspaikassa tai suljetussa kulkuneuvossa, joka on sen hallinnassa, jota on syytä epäillä rikoksesta. Paikassa, joka ei ole sen hallinnassa, jota on syytä epäillä rikoksesta, saadaan kotietsintä toimittaa vain, kun rikos on tehty siellä tai epäilty on siellä otettu kiinni tai kotietsinnän suorittamiseen on muuten erittäin päteviä perusteita. Paikassa, johon yleisöllä on pääsy tai jossa rikoksentekijöillä on tapana oleskella tai sellaista omaisuutta, jota etsitään, on tapana ostaa tai ottaa pantiksi, saadaan kotietsintä toimittaa riippumatta rikoksesta säädetystä rangaistuksesta. Kotietsinnässä saadaan käyttää huoneen tai säilytyspaikan avaamiseen voimakeinoja, jos se on tarpeellista. Etsinnän toimittamisessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon aikarajoitus; sitä ei erityisettä aiheetta saa toimittaa kello 22:n ja 7:n välisenä aikana. Samoin se on toimitettava siten, että siitä ei aiheudu haittaa tai vahinkoa enempää kuin on välttämätöntä.

Kotietsinnästä päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies. Ilman määräystä saa kuitenkin poliisimies toimittaa kotietsinnän, milloin sen tarkoituksena on kiinni otettavan, pidätettävän tai vangittavan tai tuomioistuimeen tuotavan tai henkilönkatsastukseen toimitettavan tavoittaminen. Samoin määräyksettä saadaan toimittaa kotietsintä sellaisen esineen takavarikoimiseksi, jota on voitu seurata tai jäljittää rikoksen teosta verekseltään. Poliisimies voi määräyksettä toimittaa kotietsinnän myös muulloin, jos asia ei siedä viivytystä.

Suomessa ei ole lupa suorittaa salaista kotietsintää. Sille, jonka luona kotietsintä pidetään, tai hänen poissa ollessaan jollekin hänen talonväkeensä kuuluvalle paikalla olevalle on annettava tilaisuus olla etsinnässä saapuvilla ja kutsua siihen todistaja, jollei se viivytä toimitusta. Samoin kotietsintää aloitettaessa on esitettävä kirjallinen etsintämääräys tai ainakin suullisesti kerrottava etsinnän tarkoitus paikalla olevalle henkilölle. Jollei kukaan mainituista eikä heidän kutsumansa todistaja ole ollut toimituksessa läsnä, on etsinnästä viipymättä ilmoitettava sille, jonka luona se on toimitettu. Toimitusmiehen on pidettävä kotietsinnästä pöytäkirjaa ja kotietsinnästä on myös pyynnöstä annettava todistus sille, jonka luona etsintä on toimitettu.

Kotietsintä voidaan siis suorittaa henkilön tai esineen löytämiseksi. Laki määrää tilanteista, joissa kotietsintä on sallittua. Poliisin pitäisi antaa lähtökohtaisesti asunnon haltijalle tai tämän kotiväkeen kuuluvalle mahdollisuus olla kotietsinnässä läsnä, ellei se viivytä toimitusta merkittävästi. Paikan haltijalla on samojen edellytysten mukaisesti oikeus kutsua oma todistajansa. Viivytyksellä tarkoitetaan sitä, että esitutkintaviranomainen eli esimerkiksi poliisi joutuisi lykkäämään toimenpiteitään. Myös kiinniotetulle on varattava sama mahdollisuus olla läsnä kotietsinnässä. Kotietsinnän laillisuus on mahdollista saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi. Tällöin selvitetään, oliko kotietsinnälle edellytyksiä ja meneteltiinkö siinä lainmukaisesti. Poliisi on velvollinen informoimaan asianosaista tällaisesta valitusmahdollisuudesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa