Minilex - Lakipuhelin

Kiinniotto ja pidätys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinnioton ja pidättämisen väliltä on löydettävissä huomattavia eroavaisuuksia. Poliisilla on oikeus ottaa kiinni sellainen henkilö, joka on määrätty pidätettäväksi tai vangittavaksi. Lisäksi poliisilla on mahdollisuus kiinniottaa henkilö, jonka pidättämiseksi on olemassa riittävästi perusteita ja edellytyksiä, mutta pidätysmääräyksen hankkiminen ei ole mahdollista välittömästi.

Kiinniottoa ja pidätystä koskevat tehtävät kuuluvat ensisijaisesti poliisille ja niitä on pidettävä selkeästi lyhytkestoisimpina ja lievempinä pakkokeinoina kuin vangitsemista. Poliisien lisäksi myös viralliselle syyttäjälle sekä tullihallituksen ja rajavartiolaitoksen virkamiehille on annettu oikeus pidättämisen suorittamiseen.

Kiinniotolle asetettuna aikarajana on pidettävä kahtatoista tuntia. Mikäli kiinniottoa aiotaan jatkaa tämän aikarajan yli, kiinniotetun pidättämiseksi tulee löytyä riittävän painavia perusteita. Kun kiinniotosta on kulunut vuorokausi eli 24 tuntia, kiinniotettu henkilö voidaan joko pidättää tai vapauttaa.

Pidätetyn henkilön kohdalla vaatimus hänen vangitsemisestaan tulee esittää viimeistään kolmantena päivänä pidätyksestä ennen puoltapäivää. Mikäli vangitsemisvaatimusta ei esitetä tai vaatimus esitetään liian myöhään, tulee pidätetty vapauttaa. Mikäli pidätyksen edellytykset lakkaavat, tulee pidätetty niin ikään vapauttaa välittömästi. Epäillyn oikeusturvan kannalta on tärkeää, että hänelle ilmoitetaan aina viipymättä kiinniottamisen tai pidättämisen syy.

Poliisin suorittamasta kiinniotosta poiketen olemassa on myös niin sanottu yleinen kiinniotto-oikeus. Yleisen kiinniotto-oikeuden nojalla jokaisella kansalaisella on oikeus ottaa kiinni sellainen henkilö, jonka vangitsemisesta tai pidättämisestä on määrätty. Vastaava oikeus syntyy silloin, kun henkilö tavataan joko verekseltään tai pakenemasta rikoksen teon jälkeen. Kiinniotto ja pidättäminen ovat kuitenkin niin sanottuja pakkokeinoja ja niiden käyttämisessä on oltava erityisen huolellinen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa