Minilex - Lakipuhelin

Kiinniotto henkilön suojaamiseksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Poliisilla on oikeus ottaa henkilö kiinni myös ilman, että tämä olisi syyllistynyt mihinkään rikokseen. Kyse on tällöin henkilön kiinniottamisesta hänen suojaamisekseen.

Poliisilla on oikeus ottaa henkilö kiinni silloin, kun hänen henkeään, ruumiillista koskemattomuuttaan, turvallisuuttaan tai terveyttään välittömästi uhkaa jokin vakava vaara. Edellytyksenä on, että henkilö ei kykene itse pitämään huolta itsestään eikä vaaraa voida muuten poistaa tai henkilöstä huolehtia muilla keinoin. Yksi yleisimpiä syitä tällaiseen kiinniottamiseen on voimakas humalatila.

Jos kiinniotettu on alle 18-vuotias, on hänet viipymättä luovutettava huoltajalleen, tai jos tämä ei ole mahdollista, lastensuojeluviranomaiselle.

Täysi-ikäisen kiinniotetun on annettava poistua heti, kun kiinniottamisen tarve on lakannut. Kiinniotettu on päästettävä vapaaksi kuitenkin viimeistään 24 tunnin kuluttua kiinniottamisesta. Henkilö, jota ei ole päästetty vapaaksi kello 20:een mennessä, voidaan pitää kiinniotettuna seuraavaan aamuun kello 8:aan saakka, jos siihen on erityistä aihetta. Kyse voi olla siitä, että henkilön hengen tai terveyden suojaaminen, asunnon tai yösijan puuttuminen taikka muu vastaava syy edellyttää tällaista kiinniotettuna pitämistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa