Minilex - Lakipuhelin

Kiinniottaminen henkilön suojaamiseksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Poliisi voi ottaa kiinni henkilön, joka on kykenemätön huolehtimaan itsestään ja jota uhkaa välitön henkeen, ruumiilliseen koskemattomuuteen, turvallisuuteen tai terveyteen kohdistuva vakava vaara. Kiinnioton edellytyksenä on lisäksi, että vaaraa ei voida poistaa ja henkilöstä huolehtia muilla keinoin.

Henkilö voi olla kykenemätön huolehtimaan itsestään esimerkiksi päihtymyksen, mielisairauden tai vanhuuden aiheuttaman muistisairauden vuoksi. Kiinniottamisen edellytykset voivat täyttyä myös henkilön käyttäytyessä itsetuhoisella tavalla.

Kiinniottamisella rajoitetaan ihmisen henkilökohtaista vapautta, siksi oikeus kiinniottamiseen henkilön suojaamiseksi ei synny kevein perustein. Kiinniottaminen henkilön suojaamiseksi tulee kyseeseen vain, jos uhka kohdistuu kiinniotettavan henkeen, ruumiilliseen koskemattomuuteen, turvallisuuteen tai terveyteen. Jos siis uhka kohdistuu esimerkiksi henkilön omaisuuteen, tätä oikeutta ei synny. Yksistään päihtymys julkisella paikalla ei myöskään oikeuta kiinniottamiseen henkilön suojaamiseksi.

Alle 18-vuotias kiinniotettu on luovutettava viipymättä huoltajilleen tai, jos se ei ole mahdollista, lastensuojeluviranomaiselle. Muutakaan kiinniotettua ei saa pitää kiinniotettuna kauempaa kuin vaaran ehkäisemiseksi on tarpeen, ja viimeistään hänet on päästettävä vapaaksi 24 tunnin kuluttua kiinniottamisesta. Mikäli kiinniotto henkilön suojaamiseksi on johtunut kiinniotetun päihtymystilasta, aikaraja on 12 tuntia.

Jos henkilöä ei ole päästetty vapaaksi klo 20 mennessä, voidaan häntä pitää kuitenkin kiinniotettuna kello 8:aan asti, jos siihen on erityistä aihetta tämän hengen tai terveyden suojaamiseksi, asunnon tai yösijan puuttumisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä. Tällaisen erityisen aiheen puuttuessa kiinniotettu on määräajan kuluttua päästettävä vapaaksi ilta- ja yöaikanakin, jos tämä niin haluaa. Mikäli henkilö ei 24 tunnin jälkeen edelleenkään kykene huolehtimaan itsestään, voi poliisilla olla velvollisuus toimittaa hänet esimerkiksi lääkärintarkastukseen ja hoitoon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa