Minilex - Lakipuhelin

Keskinäinen hallintaoikeustestamentti ja lakiosa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallintaoikeustestamentilla vainajan omaisuuden hallintaoikeus siirtyy testamentin saajalle, mutta omistusoikeus ei. Käytännössä hallintaoikeustestamentti usein tarkoittaa elinikäistä käyttöoikeutta, ellei sitä ole tehty määräaikaisena. Keskinäinen hallintaoikeustestamentti on yleinen järjestely puolisoiden kesken. Hallintaoikeustestamentilla turvataan tyypillisesti lesken elämisen taso vainajan kuoleman jälkeen, mutta toisaalta omaisuuden siirtyminen rintaperillisille vähentymättömänä. Toisaalta hallintaoikeustestamentin saajana voi olla muukin taho kuin vainajan leski. Lakiosaan oikeutettuja ovat vainajan rintaperilliset. Hallintaoikeustestamentti käytännössä viivästyttää rintaperillisten lakiosaoikeutta, mikäli se on tehty lesken hyväksi ja leskellä ei ole juuri muuta omaisuutta, kuin puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto. Lue lisää lesken asemasta ja oikeuksista artikkeleista.

Hallintaoikeustestamentinsaajan on suoritettava lakiosa siltä osin, kuin testamentti loukkaa rintaperillisten oikeutta lakiosaansa. Testamentinsaaja ei saa myöskään myydä tai luovuttaa hallitsemaansa omaisuutta ilman kuolinpesän osakkaiden yhteistä suostumusta. Toisaalta mikäli kuolinpesän osakkaat antavat yhteisen suostumuksensa, kuolinpesän omaisuutta voidaan myydä. Jos rintaperillinen haluaa käyttöönsä hallintaoikeustestamentin alaista omaisuutta, täytyy siitä sopia hallintaoikeuden haltijan kanssa erikseen. Samalla sovitaan yleensä myös mahdollisesta vastikkeesta.

Yleensä hallintaoikeustestamentti ei sisällä tarkkaa ja yksityiskohtaista luetteloa siitä, mitä hallintaoikeustestamentin saaja saa omaisuudelle tehdä ja mitä ei. Asia ratkaistaan testamentin tulkinnalla puntaroiden, mikä oli testamentin tekijän oletettava subjektiivinen tahto ja tarkoitus. Kuitenkin esimerkiksi tarpeelliset ylläpitotoimet ja omaisuuden uudistaminen ovat yleensä sallittuja toimenpiteitä. Hallintaoikeuden saanut testamentinsaaja saa käyttää myös omaisuuden hallinta-aikana karttuvan tuoton. Omaisuuden tuottoa ovat esimerkiksi vuokratulot. Jos hallintaoikeus koskee rahaa, hallintaoikeus oikeuttaa korkotuloihin. Osakkeet hallintaansa saanut saa mahdolliset karttuvat osingot. Mikäli hallintaoikeus kohdistuu metsätilaan, saa testamentinsaaja hakata puustosta vuosittain sen kasvua vastaavan määrän. Toisin sanoen, rintaperilliset pääsevät pääsääntöisesti käsiksi hallintaoikeuden alaisen omaisuuden tuottoihin vasta saadessaan hallintaoikeuden siirron itselleen.

Hallintaoikeustestamentilla voidaan saavuttaa veroetua, mikä selittää järjestelyn suosiota. Hallintaoikeuden saajan ei tarvitse maksaa perintöveroa. Myös rintaperillisten maksaman perintöveron määrä alenee, koska hallintaoikeus vähentää perintöosuutta. Veroetu voidaan kuitenkin menettää, mikäli verottaja toteaa kyseessä olevan omistusoikeustestamentin. Toisaalta veroedulla ei ole paljoa merkitystä, jos esimerkiksi hallintaoikeustestamentti on puolisoiden keskinäinen, eikä jäämistöön kuulu juuri muuta omaisuutta, kuin puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto. Leski saa käyttää asuntoa ilman hallintaoikeustestamenttiakin. Optimaaliset verohyödyt saavutetaan hallintaoikeustestamentilla silloin, kun puolisot omistavat arvo-omaisuutta laajalla skaalalla, kuten metsää, autoja, veneitä, osakkeita ja muuta arvo-omaisuutta. Tällöin perintöverosuunnitteluun kannattaa hyvinkin aktiivisesti ryhtyä.

Hallintaoikeustestamentti päättyy yleensä kun käyttöoikeuden saaneen oikeus päättyy, eli yleensä lesken kuollessa. Hallintaoikeustestamentin ei tarvitse koskea koko omaisuutta, vaan se voidaan rajoittaa koskemaan vain tiettyä osaa jäämistöstä. Määräajaksi tehty hallintaoikeustestamentti päättyy määräajan kuluttua loppuun. Hallintaoikeuden saanut voi myös luovuttaa oikeutensa, jolloin se katsotaan lahjaksi.

Jäämistöoikeudellisissa asioissa perittävän tekemä testamentti ja rintaperillisen oikeus lakiosaansa voivat joutua helposti vastakkain. Epäoikeudenmukaiseltakin tuntuvat oikeustoimet voivat jäädä kuitenkin pysyviksi, mikäli kuolinpesän osakas esimerkiksi antaa suostumuksensa tiettyyn oikeustoimeen. Kannattaakin aina lukea jäämistöoikeudellinen paperi tarkasti ja noudattaa varovaisuutta, ennen kuin laittaa allekirjoituksensa. Ota yhteyttä lakimieheemme, kun jäämistöoikeudelliset asiat askarruttavat.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa