Minilex - Lakipuhelin

Käräjäoikeus ja vangitseminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Koska vangitseminen on voimakkaimmin henkilön vapauteen puuttuva pakkokeino, kuuluu siitä päättäminen aina tuomioistuimelle eli käytännössä käräjäoikeudelle. Vangitsemisesta päättää pääsääntöisesti se tuomioistuin, joka on toimivaltainen syyteasiassa. Ennen syytteen nostamista vangitsemisesta saa kuitenkin päättää myös joku muu käräjäoikeus, jossa asian käsittely käy sopivasti päinsä. Kiireellisinä käsiteltäviä vangitsemisasioita varten käräjäoikeuksissa on tuomaripäivystys lauantaisin sekä pyhä- ja juhlapäivinä. Käsitellessään vangitsemista koskevaa asiaa käräjäoikeus on päätösvaltainen myös yhden tuomarin kokoonpanossa. Lisäksi istunto saadaan pitää muuna aikana ja muussa paikassa kuin säädetään yleisen alioikeuden istunnosta.

Tuomioistuin ei saa ilman vangitsemisvaatimusta määrätä rikosasian vastaajaa vangittavaksi. Esitutkinnan aikana vangitsemisvaatimuksen tekee pidättämiseen oikeutettu virkamies, kun taas esitutkinnan jälkeen vangitsemisvaatimuksen tekemisestä päättää syyttäjä. Lisäksi rangaistusta vaatineella asianomistajalla on oikeus tehdä vaatimus tuomitun vangitsemisesta. Tuomioistuimen on puolestaan otettava vangitsemisvaatimus käsiteltäväkseen viipymättä. Pakkokeinolaissa säännellään tarkasti, miten käräjäoikeuden on meneteltävä käsitellessään vangitsemisvaatimusta.

Vaikka vangitseminen edellyttää pidättämiseen oikeutetun virkamiehen, syyttäjän tai asianomistajan vaatimusta, on tuomioistuimella kuitenkin lopullinen päätösvalta vangitsemisasioissa. Vangitsemisasiassa annettuun päätökseen ei saa myöskään erikseen hakea muutosta valittamalla. Vangitulla ja pidättämiseen oikeutetulla virkamiehellä on silti mahdollisuus kannella päätöksestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa