Minilex - Lakipuhelin

Henkilöntarkastus on henkilöön kohdistuva etsintä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilöntarkastuksella selvitetään, mitä tarkastuksen kohteena olevalla henkilöllä on vaatteissaan, laukussaan tai muutoin yllään. Henkilöntarkastuksessa voidaan siten tarkistaa esimerkiksi taskuja tai lompakon sisältö. Jos tarkastuksessa löytyviä esineitä on syytä ottaa talteen, sovelletaan takavarikkoa koskevia säännöksiä. Tarkastuksen yhteydessä voidaan selvittää esimerkiksi mahdollisia tahroja tai repeytymiä vaatteissa. Myös kuitunäytteen ottaminen voi olla aiheellista.

Henkilöntarkastus voidaan pääsäännön mukaan toimittaa, kun henkilöä on syytä epäillä rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta. Henkilöntarkastus saadaan toimittaa myös, jos epäilyn kohteena oleva rikos on pahoinpitely-, alkoholi-, anastus-, luvaton käyttö-, vahingonteko- tai petosrikosten lievä tekomuoto tai murtovälineen hallussapito. Henkilölle, jota on syytä epäillä kyseisistä rikoksista, saadaan toimittaa henkilöntarkastus takavarikoitavan tai väliaikaiseen hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon pantavan esineen tai omaisuuden löytämiseksi. Samoin tarkastus saadaan toimittaa sellaisen seikan tutkimiseksi, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä. Se, jota ei ole syytä epäillä rikoksesta, saadaan tarkastaa vain, jos erittäin pätevin perustein voidaan olettaa, että tarkastuksessa löydetään takavarikoitava tai väliaikaiseen hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon pantava esine, omaisuus, asiakirja tai muutoin saadaan selvitystä rikoksesta.

Henkilöön kohdistuvasta etsinnästä päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies. Ilman määräystä poliisimies saa kuitenkin toimittaa henkilöntarkastuksen, milloin sen tarkoituksena on sellaisen esineen takavarikoiminen, jota on voitu seurata tai jäljittää rikoksen teosta verekseltään. Poliisimies voi määräyksettä toimittaa henkilöntarkastuksen myös muulloin, jos asia ei siedä viivytystä. Henkilöntarkastuksesta on pyynnöstä annettava todistus sille, johon tarkastus on kohdistettu. Jos henkilöön kohdistuva etsintä on perusteellinen, se on toimitettava sitä varten varatussa erillisessä tilassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa