Minilex - Lakipuhelin

Henkilökatsastus on henkilöön kohdistuva etsintä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilönkatsastus kohdistuu rikoksesta epäillyn kehoon ja se voi olla ruumiin tarkastamista, verinäytteen tai muun näytteen ottamista tai muuta ruumiiseen kohdistuvaa tutkimusta. Henkilönkatsastus on käytännössä esimerkiksi sormenjälkitutkimus, DNA-tunnisteen ottaminen tai kehon sisällä kuljetettujen huumeiden etsiminen. Henkilönkatsastuksella puututaan henkilön ruumiilliseen koskemattomuuteen, joten sen suorittamisen edellytyksistä on säädetty tarkasti laissa.

Henkilönkatsastus saadaan tehdä takavarikoitavan tai väliaikaiseen hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon pantavan esineen tai omaisuuden löytämiseksi tai kohdistaa rikoksen selvittämiseksi siihen, jota todennäköisin syin epäillään rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta. Samoin henkilökatsastus voidaan tehdä rattijuopumuksesta tai huumausaineen käyttörikoksesta epäillylle. Jollei epäilyyn ole todennäköisiä syitä, epäilty saadaan katsastaa vain, jos erittäin pätevin perustein voidaan olettaa, että katsastuksessa saatetaan löytää takavarikoitava tai väliaikaiseen hukkaamiskieltoon tai vakuustakavarikkoon pantava esine tai omaisuus tai muutoin saada selvitystä rikoksesta.

Jos on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta, saadaan DNA-tunnisteen määrittämiseksi tai muun vastaavan tutkinnan suorittamiseksi tarpeellinen henkilönkatsastus tehdä henkilöille, joita ei epäillä kyseisestä rikoksesta. Heidän suostumustaan ei siis tällöin tarvita. Edellytyksenä on kuitenkin, että tutkinnalla on erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle sen vuoksi, että rikoksen selvittäminen olisi mahdotonta tai olennaisesti vaikeampaa käyttämällä tutkinnan kohteiden oikeuksiin vähemmän puuttuvia keinoja. DNA-tunniste sekä muut vastaavat tutkintatulokset on hävitettävä ja säilytetyt näytteet tuhottava, kun asia on lainvoimaisesti ratkaistu tai jätetty sillensä.

Henkilönkatsastuksen toimittavasta henkilöstä ja siitä, kuka saa olla paikalla sen suorittamisen aikana, säädetään tiukasti lainsäädännössä. Sen toimittaa joko poliisi, lääkäri tai muu terveydenhuoltohenkilö. Lääketieteellistä asiantuntemusta vaativan tutkimuksen saa kuitenkin suorittaa vain lääkäri. Henkilönkatsastusta ei saa toimittaa tutkittavan kanssa eri sukupuolta oleva, ellei hän kuulu terveydenhuoltohenkilöstöön. Henkilönkatsastuksen, joka käsittää ainoastaan sylkinäytteen ottamisen DNA-tunnisteen määrittämiseksi, saa kuitenkin toimittaa myös tutkittavan kanssa eri sukupuolta oleva, joka ei kuulu terveydenhuoltohenkilöstöön. Tutkimuksessa ei verinäytteen ottamista, sylkinäytteen ottamista ja kliinistä humalatilatutkimusta lukuun ottamatta saa olla saapuvilla muita eri sukupuolta olevia kuin alaikäisen tutkittavan huoltaja. Henkilönkatsastuksen yhteydessä tehtävästä tutkimuksesta ei saa aiheutua tutkittavalle sanottavaa haittaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa