Minilex - Lakipuhelin

Epäillyn pidättäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilön pidättämiselle on laissa tarkat edellytykset. Pidättämisen edellytykset voidaan edelleen jakaa yleisiin sekä erityisiin edellytyksiin. Yleisenä edellytyksenä ja kynnyksenä epäillyn pidättämiselle on, että häntä todennäköisin syin epäillään rikoksesta. Tietyssä tilanteessa myös alempi kynnys, eli syytä epäillä -kynnys riittää. Huomionarvoista on pitää erillään eri kynnykset. Yleisten edellytysten lisäksi myös pidättämisen erityiset edellytykset tulee huomioida ja sellaisen täyttyä.

Edellytyksenä epäillyn pidättämiselle on, että rikoksesta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta. Vaihtoehtoisena edellytyksenä on, että rikoksesta on säädetty lievempi rangaistus kuin kaksi vuotta vankeutta, mutta siitä säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja epäillyn henkilökohtaisten olosuhteiden taikka muiden seikkojen perusteella on syytä epäillä, että henkilö joko lähtee pakoon, muuten karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä taikka rangaistuksen täytäntöönpanoa, vaikeuttaa asian selvittämistä taikka jatkaa rikollista toimintaa. Epäilty voi vaikeuttaa asian selvittämistä esimerkiksi hävittämällä todistusaineistoa taikka vaikuttamalla todistajaan. Edelleen epäilty voidaan pidättää, mikäli hän on tuntematon ja hän kieltäytyy ilmoittamasta nimeään taikka osoitettaan tai antaa siitä ilmeisen virheellisen tiedon. Pidättäminen on mahdollista myös, mikäli epäillyllä ei ole vakituista asuntoa Suomessa ja on todennäköistä, että hän poistumalla maasta karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa.

Toiselle kynnykselle, eli syytä epäillä -kynnykselle on säädetty että, kun jotakuta on syytä epäillä rikoksesta, hänet saadaan pidättää, vaikka epäilyyn ei ole todennäköisiä syitä, mikäli pidättämisen edellytykset muutoin täyttyvät ja epäillyn säilöön ottaminen on odotettavissa olevan lisäselvityksen vuoksi erittäin tärkeää.

Kuitenkaan ketään ei saada pidättää, jos pidättäminen olisi kohtuutonta asian laadun taikka rikoksesta epäillyn iän tai muiden henkilökohtaisten olosuhteiden takia. Myöskään alle 15-vuotiaana tehdystä rikollisesta teosta epäiltyä ei saa pidättää. Pidättämisestä päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies. Pidätetylle on ilmoitettava pidättämisen syy viipymättä, kun päätös pidättämisestä on tehty tai kun hänet on otettu pidättämismääräyksen perusteella kiinni.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa