Minilex - Lakipuhelin

Alaikäisen vangitseminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alaikäisen vangitseminen tarkoittaa 15-vuotta täyttäneen, mutta alle 18-vuotiaan henkilön vangitsemista. Suomessa rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuoden iässä, eikä tätä nuorempaa lasta voi vangita missään olosuhteissa. Vangitseminen on erotettava vankeusrangaistuksesta. Vangitsemisesta puhutaan, kun tarkoitetaan rikoksesta epäillyn säilöön ottamista esitutkinnan ja rikoksen selvittämisen turvaamiseksi. Vangitsemista edeltää usein pidätettynä oleminen. Rikoksesta epäilty voidaan tuomioistuimen päätöksellä vangita, jos epäilty saattaisi sotkea poliisin työntekoa ja estää asian selvittämistä, jatkaa rikoksen tekemistä tai hän on todennäköisesti pakenemassa Suomesta. Varsinaista rikosasiaa ei siis vielä vangitsemisen yhteydessä ole käsitelty tuomioistuimessa ja syytekin saattaa vielä olla nostamatta. Vankeusrangaistus sen sijaan tarkoittaa tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanoa. Yleensä alaikäiselle rikoksentekijälle pyritään löytämään vankeusrangaistuksen sijasta jokin muu rangaistus, kuten yhdyskuntapalvelu. Alaikäistä ei saa koskaan määrätä suorittamaan ehdotonta vankeusrangaistusta aikuisten vangittujen kanssa samaan laitokseen. Alaikäisen vapauteen kajoamista pidetään aina viimesijaisena keinona, oli kyse sitten vangitsemisesta taikka vankeusrangaistukseen tuomitsemisesta.

Tuomioistuin tekee aina päätöksen vangitsemisesta. Alaikäisen vangitsemiselle on samat perusteet kuin täysi-ikäisen vangitsemiselle, mutta alaikäisen kohdalla perusteita pyritään harkitsemaan huomattavasti tarkemmin. Toisin sanoen alaikäisen kohdalla suhteellisuusperiaatteelle annetaan paljon painoarvoa. Vangitsemispäätökseen vaikuttaa muun muassa rikoksen vakavuus sekä rikoksen selvittämisen tärkeys. Ketään ei saa vangita, jos se olisi kohtuutonta asian laadun kannalta tai epäillyn iän ja muiden henkilökohtaisten olosuhteiden perusteella. Kaikkia näitä seikkoja arvioidaan aina tilannekohtaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Alaikäisen vangitsemisesta on välittömästi ilmoitettava sekä nuoren vanhemmille tai muulle edustajalle että sosiaalityöntekijälle. Tuomioistuimen on myös varattava heille tilaisuus tulla kuulluksi vangitsemisasiassa. Alaikäinen voidaan vangita vain silloin, kun mitään muuta keinoa ei voida pitää sopivana ja tilanteen kokonaisvaltainen arviointi puhuu vangitsemisen puolesta. Alaikäinen vangittu on vapautettava välittömästi, kun perusteita vangitsemiselle ei enää ole.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa