Minilex - Lakipuhelin

Alaikäisen pidättäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pidättäminen on henkilön vapauteen kajoava pakkokeino ja näin ollen pidättämisen edellytyksistä on laissa tarkat säännökset. Pidättäminen vaikuttaa haitallisesti erityisesti nuoriin, alle 18-vuotiaisiin henkilöihin. Tämän vuoksi alaikäisten pidättämistä on mahdollisuuksien mukaan vältettävä.

Pakkokeinolaissa on säännös kohtuuttoman pidättämisen kiellosta. Sen mukaan ketään ei saa pidättää, jos pidättäminen olisi kohtuutonta asian laadun tai rikoksesta epäillyn iän tai muiden henkilökohtaisten olosuhteiden vuoksi. Näitä kriteerejä tulee harkita perusteellisesti jokaisessa tapauksessa. Pidättämistä pidetään kohtuuttomana esimerkiksi, jos tutkittavana olevasta rikoksesta yleisen rangaistuskäytännön mukaisesti ei seuraisi ankarampaa rangaistusta kuin sakkorangaistus. Kohtuuttomuutta arvioidessa rikoksesta epäillyn iän huomioimisen ydinaluetta ovatkin alaikäiset ja tämän lisäksi myös iäkkäät ihmiset. Pakkokeinolaissa on myös erikseen säädetty, että alle 15-vuotiaana tehdystä rikollisesta teosta ei saa pidättää. Suomessa rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. 

Näiden lisäksi pakkokeinolain mukaan pakkokeinoja saadaan käyttää vain, jos sen käyttöä voidaan pitää puolustettavana huomioiden tutkittava olevan rikoksen törkeys, rikoksen selvittämisen tärkeys sekä rikoksesta epäillylle tai muille pakkokeinon käytöstä aiheutuva oikeuksien loukkaaminen sekä muut asiaan vaikuttavat seikat. Näin ollen suhteellisuusperiaate tulee huomioida. Tämän lisäksi pakkokeinon käytöllä ei kenenkään oikeuksiin saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä käytön tarkoituksen saavuttamiseksi. Pakkokeinon käytöllä ei saa myöskään aiheuttaa kenellekään tarpeettomasti vahinkoa tai haittaa. Myöskin pakkokeinoja käytettäessä on vältettävä aiheettoman huomion herättämistä ja toimittava muutenkin hienotunteisesti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa