Minilex - Lakipuhelin

Mikä on haltijavelkakirja?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkakirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jossa velallinen tunnustaa saaneesta velkojalta lainaksi velkakirjassa mainitun summan rahaa ja sitoutuu maksamaan kyseisen summan takaisin velkojalle siten, kun velkakirjassa tarkemmin on sovittu. Velkakirjoja on eri tyyppisiä. Lainsäädäntömme jakaa velkakirjat sekä juokseviin että tavallisiin velkakirjoihin. Kun kyse on tavallisesta velkakirjasta, sitoutuu velallinen maksamaan velan velkakirjassa nimeltä mainitulle taholle. Kun kyse on juoksevasta velkakirjasta, sitoutuu velallinen maksamaan velan velkakirjan haltijalle (haltijavelkakirja) tai vaihtoehtoisesti velkakirjassa nimetylle henkilölle tai hänen määräämälleen henkilölle (määrännäisvelkakirja).

Haltijavelkakirja kuuluu juokseviin velkakirjoihin. Haltijavelkakirjalla tarkoitetaan velkakirjaa, johon liittyvät oikeudet kuuluvat sille, kenen hallinnassa velkakirja kullakin hetkellä on. Velkakirjaan liittyvistä oikeuksista keskeisin on oikeus saada velkakirjan osoittama saatava eli lainasumma. Käytännössä siis haltijavelkakirjaa hallussa pitävää tahoa pidetään velkakirjan mukaisena velkojana. Haltijavelkakirjasta on kyse esimerkiksi silloin, kun velkakirjassa käytetään muotoilua ”maksan 1000 euroa tämän velkakirjan haltijalle”. Haltijavelkakirjassa ei siis nimetä sitä, kenellä on oikeus saada suoritus velasta. Koska velkojaa ei nimetä, katsotaan velallisen hyväksyneen sen, että velkakirjan hallinnan voi myös siirtää toiselle.

Jotta velkoja voi periä haltijavelkakirjan mukaista velkaa, tulee hänellä olla velkakirja fyysisesti hallussaan. Toisinaan ongelmia voikin esiintyä juuri sen vuoksi, että haltijavelkakirjaa alunperin hallussaan pitänyt henkilö on siirtänyt velkakirjan toiselle henkilölle, mutta velallinen on erehdyksessä maksanut velkansa aikaisemmalle velkakirjan haltijalle. Haltijavelkakirja siirrosta ei nimittäin tarvitse erikseen ilmoittaa velalliselle. Vilpittömässä mielessä oleva velkakirjan haltija saa lisäksi suojaa velallisen esittämiä maksuväitteitä vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, ettei se, että velallinen on maksanut velkansa ns. väärälle velkojalle vapauta häntä vastuusta velkakirjan uutta haltijaan kohtaan, ellei velkakirja uusi haltija ole tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää maksun tapahtuneen. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että velallinen vaatii velkakirjan takaisin itselleen, kun hän maksaa velkansa. Velallisen ei nimittäin täydy maksaa velkaansa, mikäli velkakirjaa ei suostuta palauttamaan hänelle. Lisäksi on kuitenkin säädetty, että velallisen suoritus sille, jonka hallussa velkakirja oli on pätevä vaikka myöhemmin käy ilmi, ettei tällä ollut oikeutta vastaanottaa maksua, paitsi jos velallinen tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää maksun joutuvan väärälle henkilölle. Tällöinkin on muistettava, että velallisella on mahdollisuus vaatia velkakirjaa takaisin itselleen ja näin varmistua siitä, että velkakirja on yhä velkoja hallussa.

Tutustuthan Minilexin muihin artikkeleihin saadaksesi lisätietoa velkasuhteista sekä velallisen ja velkojan oikeuksista ja velvollisuuksista. Tarkemmissa kysymyksissäsi saat apua myös lakimiespuhelimesta. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa