Minilex - Lakipuhelin

Velkakirja sukulaiselle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sukulaiselle osoitettu velkakirja voi aiheuttaa erimielisyyksiä velkakirjan ja velan pätevyydestä tai velkakirjan sisällöstä. Velkasuhteet sukulaisen taikka ventovieraan välillä eivät kuitenkaan oikeudellisesti poikkea toisistaan. Velkakirjasta säädetään velkakirjalaissa (622/1947).

Velkakirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jossa velallinen tunnustaa saaneensa velkojalta lainaksi velkakirjassa mainitun rahamäärän ja sitoutuu maksamaan sen velkojalle takaisin velkakirjassa sovituin ehdoin. Velkakirja on tällöin velan perusteena. Velkakirjan osapuolina voivat olla niin ventovieraat kuin sukulaisetkin.

Velvoiteoikeudessa keskeistä on velvoite eli suoritusvelvollisuus määrättyjen henkilöiden välisessä suhteessa. Suoritusvelvollista kutsutaan velalliseksi, ja hän on sidottu velkakirjan mukaiseen velvoitteeseen riippumatta esimerkiksi osapuolten mahdollisesta sukulaisuussuhteesta. Suoritukseen oikeutettua nimitetään velkojaksi. Hänellä on saamisoikeus velalliselta, jolta hän voi vaatia velkakirjan mukaisen suorituksen.

Tällöin velkakirja sitoo velallisen suoritukseen. Velkakirjan asettama velkasuhde voidaan perustaa niin yritysten kuin yksityishenkilöiden välille. Sillä, onko velkasuhde ventovieraiden välinen taikka sukulaisten välinen, ei ole oikeudellista merkitystä. Tällöin niin ventovieras kuin sukulainenkin voi velkakirjan nojalla vaatia suoritusta saatavalleen tuomioistuimessa mahdollisessa riitatilanteessa. Esimerkin tapauksessa setä A voi vaatia sisarenpojaltaan velkakirjan osoittamaa rahamäärää maksettavaksi tuomioistuimessa. Sukulaisilla voidaan tarkoittaa myös vanhempia. Tällöin myös vanhemmat ovat velkakirjan nojalla sidottuja velkakirjan mukaiseen suoritukseen.

Velkakirja sukulaiselle voi olla muodoltaan esimerkiksi seuraavanlainen: Olen tänään saanut velaksi sedältäni A:lta 10 000 euroa, jonka sitoudun maksamaan takaisin hänelle kymmenen (10) kuukauden kuluttua. Päiväys. Allekirjoitus.

Mikäli velkakirjaan perustuva velkasuhde sukulaisten välillä aiheuttaa epäselvyyksiä, älä epäröi ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]