Minilex - Lakipuhelin

Velkakirjan luovutuksen oikeusvaikutukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkakirjan luovutus on oikeustoimi, johon liittyy erityisiä oikeusvaikutuksia. Luovutuksella on merkitystä sekä luovutuskumppanien välillä että myös sivullissuhteissa. Mikäli velkoja haluaa luovuttaa velkakirjan toiselle henkilölle, se ei edellytä velallisen suostumusta.

Velkakirjan luovutus edellisen ja uuden velkojan välillä voi olla esimerkiksi kauppa, vaihto tai lahja. Velkakirjan pantiksi antamiseen sovelletaan samoja sääntöjä kuin sen luovuttamiseen. Velkakirja voi vaihtaa omistajaa myös pakkotäytännön kautta, esimerkiksi ulosotossa.

Kun velkoja luovuttaa velkakirjan uudelle velkojalle, hän on vastuussa velkakirjan pätevyydestä. Vastuu velkakirjan pätevyydestä ei kuitenkaan koske edellistä velkojaa silloin, kun hän antaa velkakirjan lahjaksi toiselle henkilölle, tai tämä toinen henkilö tiesi velkakirjassa täsmennetyn saamisen pätemättömäksi tai hänen olisi pitänyt se tietää. Ensimmäisen velkakirjan luovuttajan vastuu velkakirjan pätevyydestä ei poistu silloinkaan, kun velkakirjan saaja luovuttaa sen eteenpäin. Vastuuvaade voi siten takautua pitkän henkilöketjun yli. Vaikka luovuttaja vastaa velkakirjan pätevyydestä, ei hän ole vastuussa velallisen maksukyvystä, ellei ole siihen velvoittautunut.

Velkakirjan luovuttaminen saattaa vaikuttaa myös sivullisten henkilöiden oikeuksiin. Se, jolle velkakirja luovutetaan, saa niin kutsuttua saantosuojaa sivullisen moitekannetta vastaan, mikäli luovutettava velkakirja on juokseva velkakirja. Jos velkakirjan luovuttaja ei siis olisi ollut oikeutettu luovuttamaan juoksevaa velkakirjaa, on luovutus kuitenkin pätevä luovutuksensaajaa kohtaan.  Saantosuoja ei koske tavallisia velkakirjoja. Mikäli esimerkiksi kaupan kohteena ollut tavara on ollut varastettu ja ostajalle luottoa antanut velkoja luovuttaa velkakirjan toiselle henkilölle, ei tätä uutta velkojaa suojata tavaran oikean omistajan moitekanteelta.

Saantosuojan lisäksi velkakirjan luovuttamiseen liittyy niin kutsuttu vaihdantasuoja, joka koskee sekä tavallisia että juoksevia velkakirjoja. Vaihdantasuoja tarkoittaa sitä, että velkakirjan luovuttaneen henkilön omat velkojat tai perilliset eivät voi vaatia velkakirjan luovuttamista takaisin sen ensiksi luovuttaneelle. Vaihdantasuoja syntyy eri tavalla eri tilanteissa. Esimerkiksi velkakirjan luovuttajan perillisiä vastaan suoja syntyy jo pelkän sopimuksen nojalla, kun taas velkojia vastaan suojan saamiseksi velkakirja tulee olla luovutettu uudelle velkojalle tai annettu siitä siirtoilmoitus. 

Kolmas oikeusvaikutus, jonka velkakirjan luovutus synnyttää, on niin kutsuttu väitesuoja. Sillä tarkoitetaan uuden velkojan suojaa velallista vastaan, joka kieltäytyy suorittamasta velkakirjan mukaista rahamäärää. Velallinen ei voi maksun välttääkseen esimerkiksi väittää, että alun perin pätevä velkakirja ei enää ole pätevä velan muuttumisen tai lakkaamisen vuoksi. Vaikka näin olisikin käynyt, joutuu velallinen maksamaan velan uudelle velkojalle ja tyytyä mahdollisuuteen saada korvausta edelliseltä velkojalta tai muulta henkilöltä. Tietyt velallisen esittämät väitteet ovat kuitenkin ehdottomia, eli ne voidaan esittää pätevästi milloin tahansa. Väitesuoja ei siten koske näitä väitteitä, joita ovat esimerkiksi väite velkakirjan väärentämisestä sekä väite velkakirjan pätemättömyydestä sen laatimisessa käytetyn törkeän pakottamisen vuoksi. Väitesuojaa annetaan yleensä vain juoksevien velkakirjojen osalta eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Neljäs velkakirjan luovuttamisen oikeusvaikutus on niin kutsuttu maksusuoja, joka koskee sekä juoksevia että tavallisia velkakirjoja. Maksusuojaan vetoava velallinen voi kieltäytyä suorittamasta velkaa sen vuoksi, että hän on jo maksanut sen. Velallinen on voinut maksaa velan sellaiselle henkilölle, joka ei enää ole oikea velkoja sekä myös sellaiselle henkilölle, josta ei ole tullut laillista velkojaa. Jos velallinen on erehtynyt luulemaan henkilöä oikeaksi velkojaksi, saa hän tiettyjen edellytysten täyttyessä maksusuojaa, eikä hänen tarvitse maksaa velkaa uudestaan tosiasialliselle velkojalle.

Velkakirjan luovutuksella on monia oikeusvaikutuksia eri henkilösuhteissa. Älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijoihin!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]