Minilex - Lakipuhelin

Joukkovelkakirjalaina

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joukkovelkakirjalainat ovat pankkien, yritysten, julkisyhteisöjen ja muiden yhteisöjen liikkeelle laskemia lainoja. Joukkovelkakirjalainat ovat yleisesti julkisyhteisöjen ja yritysten suosimia sijoitusmuotoja. Esimerkiksi obligaatiolainat sekä indeksilainat ovat joukkovelkakirjalainoja.

Ideana yleisesti joukkovelkakirjoissa on, että sijoittajalle maksetaan lainan nimellispääoma ja korko takaisin joko lainan eräpäivänä taikka esimerkiksi vuosittain tehtävinä lyhennyksinä. Joukkovelkakirjalainan riskit ovat usein pienemmät kuin muiden sijoitusmuotojen. Pääsääntöisesti sijoitusaika sijoittuu noin kolmesta viiteen vuoteen. Arvopaperimarkkinalaki edellyttää yleisölle tarjottavista joukkovelkalainoista tehtäväksi esitteen, josta käy ilmi muun muassa lainan ehdot sekä tietoja liikkeellelaskijasta. Joukkovelkakirjat lasketaan liikkeelle joko paperi- tai arvo-osuuksina. Joukkovelkakirjoja voidaan myydä ja ostaa myöskin niiden liikkeellelaskun jälkeen.

Tuotto muodostuu pääsääntöisesti lainalle maksettavasta korosta. Tuottoon vaikuttaa myös joukkovelkakirjan emissiokurssi, mikä tarkoittaa hintaa, joka joukkovelkakirjasta maksetaan suhteessa nimellispääomaan. Joukkovelkakirjalainojen ominaispiirteisiin kuuluu riski sen takaisinmaksusta: mikäli lainan liikkeellelaskija ei maksukyvyttömyyden vuoksi pystykään maksamaan lainaa takaisin, voi sijoittaja menettää pääomansa sekä siihen liitännäiset korot ja tuotot. Vaikka joukkovelkakirjalainat tunnetaankin usein pienen riskin sijoitusmuotona, kannattaa lainaehtoihin sekä yleisesti eri sijoitusmuotoihin tutustua huolella. Mikäli sinulla heräsi lisäkysymyksiä joukkovelkakirjalainoista taikka tarvitset oikeudellista neuvontaa, kannattaa olla yhteydessä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa