Minilex - Lakipuhelin

Velkakirjan maksaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkakirjan maksamisessa on neljä olennaista kysymystä, joita laki tässä asiassa sääntelee: miten, milloin, missä ja kenelle velkakirjavelka tulee suorittaa.

Miten velka on maksettava?

Rahavelan voi aina maksaa käteisellä. Tästä voidaan poiketa sopimuksella tai lailla, mutta olettama on, että käteinen on käypä tapa maksaa velka. Nykyään käteismaksun ohella laajasti käytetty maksutapa on tilimaksu. Oikeudellisesti yhä katsotaan, että tilimaksu vaatii aina velkojan suostumusta. Suostumusta kuitenkin tulkitaan hyvin laajasti. Tilimaksu on yleensä sallittu silloinkin, kun siitä ei säädetä laissa eikä velkoja ole nimenomaisesti ilmoittanut hyväksyvänsä sitä. Suostumukseksi tulkitaan aina se, että velkakirjassa lukee velkojan tilinumero. Tilimaksun yleisyys arjessa on johtanut siihen, että velkojalla täytyy yleensä olla perusteltu syy kieltäytyä tilimaksusta.

Jos velkakirja on asetettu maksettavaksi muuna kuin maksupaikalla käypänä rahalajina, maksun saa suorittaa  maksupaikan rahalla.

Milloin velka on maksettava?

Velan maksuajankohtaa säätelee eräpäivä. Velkakirjassa voi olla määrättynä tietty eräpäivä tai ei eräpäivää ollenkaan. Molempien kohdalla velallinen saa maksaa velkansa ennen eräpäivää. Oikeuskirjallisuudessa vakiintuneen käsityksen mukaan velallinen ei vapaudu niistä koroista ja luottokustannuksista, jotka olisi tullut maksaa eräpäivän kohdalla, vaikka maksaisi ennen kuin nämä velat olisivat ehtineet kertyä kokonaisuudessaan. Velallisen on siis aina maksettava täsmälleen sama rahamäärä, joka olisi tullut maksettavaksi eräpäivänä. Velkakirjassa ilman ennalta määrättyä eräpäivää edellämainittu ei päde. Näissä veloissa velkoja eräännyttää velan maksettavaksi vaatimalla maksua. Eräännyttämisen jälkeen velallisella on 30 päivää aikaa maksaa velka ennen kuin viivästyskorko alkaa juosta.

Velkakirjavelkoihin pätee pyhäpäiväpiteneminen, eli jos eräpäivä sattuu viikonlopulle tai pyhäpäivälle, viivästyskorotonta maksuaikaa on vielä seuraavana arkipäivänä. Tästä voidaan poiketa nimenomaisesti niin sopimalla. Maksun viivästyksestä seuraa se, että velalle alkaa juosta viivästyskorkoa. Sen maksuvelvollisuus seuraa suoraan laista.

Missä velka on maksettava?

Velkakirjojen maksussa puhutaan usein viemävelkaperiaatteesta. Tämä tarkoittaa sitä, että velka on maksettava velkojan luona sen sijaan, että velkojan tulisi tulla hakemaan maksu. Tilimaksujen aikakautena viemävelkaperiaate ei tarkoita sitä, että tilisiirto tulisi tehdä käsin velkojan asunnosta tai tämän määräämässä paikassa. Keskeinen sääntö, joka periaatteesta seuraa, on se, että rahavelan katsotaan lähtökohtaisesti tulevan täytetyksi vasta suorituksen saapuessa velkojalle. Tilisiirron kohdalla tämä hetki on se, kun velallinen on lähettänyt maksun ja se sitoo velkojan pankkia.

Kenelle velka tulee maksaa?

Velkakirjavelka voidaan pätevästi suorittaa velkojalle tai tämän edustajalle. Jos velka aiotaan suorittaa maksamalla se velkojan edustajalle, on hyvä selvittää, kuinka pitkälle edustajan edustusvalta siinä tapauksessa riittää. Jos maksaa muulle kuin edellämainituille osapuolille, voidaan jossakin tapauksissa lukea maksu päteväksi tiettyjen edellytysten täyttyessä. Oikeudessamme ei kuitenkaan ole mitään yleistä periaatetta, jonka mukaan väärälle henkilölle tehty maksu voitaisiin katsoa päteväksi.

Jos sinulla on aiheesta kysyttävää, ota yhteyttä lakimieheemme!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]