Minilex - Lakipuhelin

Velkakirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkakirjalla tarkoitetaan velallisen kirjallisessa muodossa antamaa rahamääräistä velkasitoumusta. Velkakirja on siten paperille laadittu sitoumus. Velkakirjaa ei ole välttämätöntä kirjoittaa nimenomaisesti paperille, vaan muukin aine, jolla on paperin ominaisuudet, voi tulla kyseeseen. Kirjoitusmerkintöjen tulee olla silmin luettavissa velkakirjasta ja muodostaa sen asiasisältö.

Velkakirja on sidottu siis tiettyyn olomuotoon. Velkakirja voi tosin olla myös elektronisessa muodossa, jolloin sille voidaan antaa sama painoarvo kuin paperiselle sitoumukselle. Sähköisten saamistodisteiden siirto ei kuitenkaan välttämättä onnistu samalla tavalla kuin varsinaisten velkakirjojen, vaan siirrossa joudutaan käyttämään jonkinlaista rekisteröintijärjestelmää, kuten arvopaperikaupassa tehdään.

Velkakirjassa tulee mainita tietynmääräinen velka. Velan suuruuden on siis oltava pääteltävissä asiakirjasta. Joissain tapauksissa velkakirjassa voi olla määrätty tavaravelkakirjoista, sillä lajiesineet voidaan usein rinnastaa rahaan. Erityisesinettä koskevaa sitoumusta sitä vastoin voidaan vain harvoin käsitellä velkakirjana.

Velkakirjasta on ilmettävä velallisen suoritussidonnaisuus. Sidonnaisuus voi käydä nimenomaisen sitoumuksen ilmentävän lauseen lisäksi dokumentissa käytettävästä terminologiasta, kuten sanoista velkakirja, velallinen, velkoja yms.

Velkakirja on yksipuolinen, ehdoton ja abstraktinen. Suoritusvelvollisuus kuuluu velkakirjan mukaan yksin toiselle osapuolelle, ja sen tulee olla ehdoton. Abstraktisuudella tarkoitetaan sitoumuksen ulkoista itsenäisyyttä eli riippumattomuutta sen laatimisperusteesta. Velallisen suoristusvelvollisuutta ei siten tarvitse perusteella asiakirjassa. Suoritusvelvollisuus ilmenee jo pelkän velkakirjan olemassaolon vuoksi, eikä esimerkiksi suoritetun kaupan seurauksena.

Velkakirjasta ilmenevän velvoittautumisen tekee lopulliseksi velallisen omakätinen allekirjoitus, vaikka sitä ei lain mukaan vaadita. Allekirjoitus kuuluu kuitenkin vakiintuneeseen oikeustapaan. Allekirjoitusvaatimuksesta on olemassa monia poikkeuksia, esimerkiksi joukko- tai muut erikoisvelkakirjat. Allekirjoituksen lisäksi asiakirjaan lisätään usein päiväys ja yhden tai useamman todistajan nimet. Nämä eivät ole välttämättömiä, mutta niillä on todistelumerkitys riitatilanteessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]