Minilex - Lakipuhelin

Velkakirja ja pantti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkakirja on kirjallisesti laadittava velkasitoumus, jossa velallisen lainaksi saama rahasumma todetaan. Velkakirjassa sovitaan lisäksi eräistä velkasuhteen yksityiskohdista, kuten eräpäivästä. Velkakirjan avulla velkoja voi todistaa velkasuhteen olemassaolon. Velkakirja itsessään voidaan antaa pantiksi tai velkakirjan solmimisen yhteydessä voidaan antaa muu pantti velan vakuudeksi.

Velkakirjat jaetaan lainsäädännössä tavallisiin ja juokseviin velkakirjoihin. Tavallisen velkakirjan perusteella suoritetaan maksu velkakirjassa nimetylle henkilölle. Tavallista velkakirjaa ei yleensä ole tarkoitus luovuttaa edelleen. Juoksevan velkakirjan idea taas on sen vapaampi luovutettavuus. Juokseva velkakirja on asetettu velkakirjan haltijalle tai nimetylle henkilölle tai hänen määräämälleen henkilölle. Velallisen on suoritettava maksu sille, jolla on velkakirja hallussaan. Alkuperäinen velkoja on siis saattanut luovuttaa velkakirjan toiselle velkojalle.

Pantiksi voidaan luovuttaa esimerkiksi esineitä. Panttaus toteutetaan tällöin sopimalla panttauksesta ja luovuttamalla esine pantinsaajan haltuun. Velkakirjan laatimisen yhteydessä voidaan sopia, että velallinen luovuttaa omistamansa esineen saamansa lainan vakuudeksi velkojan haltuun. Jos velallinen ei maksa velkaansa, velkoja voi myydä esineen ja ottaa myyntihinnasta osuutensa. Jos pantiksi halutaan antaa sellainen esine tai oikeus, jota ei fyysisesti luovuteta velkojalle, panttaus toteutetaan kirjaamalla panttaus erilaisiin rekistereihin tai tekemällä sivulliselle ilmoitus panttauksesta.

Itse velkakirjojen panttaukseen sovelletaan lähtökohtaisesti samoja sääntöjä kuin velkakirjan luovutukseen. Panttaus tehdään eri tavalla riippuen siitä, onko kyseessä tavallinen vai juokseva velkakirja. Vaikka tavallista velkakirjaa ei yleensä ole tarkoitus luovuttaa, on se kuitenkin mahdollista. Ollakseen täysin pätevä luovutuksesta tulee ilmoittaa velalliselle. Muutoin luovutuksesta tietämätön velallinen saa maksaa velan alkuperäiselle velkojalle. Samoin siis tavallisen velkakirjan panttauksesta tulee ilmoittaa velalliselle. Juoksevan velkakirjan panttaus on, kuten luovutuskin, vapaampaa. Panttaukseen riittää sopimus panttauksesta ja velkakirjan luovutus pantinsaajalle. Velkakirjan panttaus luo pantinsaajalle oikeuden saada maksu velkakirjassa nimetyltä velalliselta, jos pantinantaja laiminlyö oman suorituksensa.

Panttauksen muotosääntöjen noudattamisessa kannattaa olla tarkka. Jos niitä laiminlyödään, panttaus ei välttämättä tule velallista tai sivullisia, esimerkiksi ulkopuolisia velkojia sitovaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]